Adressen / Contact


Predikanten


ds. Ellen van Sluijs
Bolwerk-Zuid 136
4611 DX Bergen op Zoom
tel: (0164) 785608
Email ds. van Sluijs

ds. Wim Lolkema
Lepelaar 34
4617 KK Bergen op Zoom
tel: (0164) 314466 /  06 1724 6410
Email ds. Lolkema


Jeugdwerker

Vacant
 

 

Kerkenraad

Voorzitter
Mevr. Charlotte Verbraak
Tel: 06-48178992
Email Mevr. Charlotte Verbraak


Scriba
Dhr. E.R. van de Geer

Tel: (
0164) 259321 of 06-25097721
Email Dhr. E.R. van der Geer

Ledenadministratie
Dhr. Gert Jan Swart
Email  ledenadministratie


Kerkrentmeesters (Voorzitter)
Dhr. R. Peerbolte

Email Kerkrentmeesters

 

Kerkgebouw

Ontmoetingskerk
Protestantse Gemeente van Bergen op Zoom

Bolwerk-Zuid 134

4611 DX
Bergen op Zoom

tel: (0164) 236165
Google MAPS  link: Protestantsekerk Bergen op Zoom om adres op een grotere kaart weer te geven

 

Kosteres

Mevr. Ans de Laater-van den Hul
Drabbestraat 1
4611 EB Bergen op Zoom
Tel: (0164) 244563
Email Mevr. Ans de Laater


Mevr. Ellie Groeneveld
Primulaveld 15
4613 CC Bergen op Zoom
Tel: (0164) 251375
Email Mevr. Ellie Groeneveld

 

Kerkelijk Centrum Williamstraat
Kerkelijk Centrum Williamstraat
Williamstraat 7
4611 CN Bergen op Zoom

 Google MAPS  link: Williamstraat  om adres op een grotere kaart weer te geven

 

 

 

Webmasters

ds. Willem Vermeulen
Marathonstraat 6
4624 AD Bergen op Zoom
tel: (0164) 241712
Email Ds. Willem Vermeulen


ds. Bert ten Kate
Noordzijde Zoom 77
4614 AG Bergen op Zoom
tel: (0164) 240259
Email Ds. Bert ten Kate

Dhr Henk van Vliet
Dhr Wim van Sluijs
Dhr Kees de Klerck
Dhr Marcel Smidt

E-mail de webmasters

 

 

Inlogformulier