Profielschets van de Protestantse Gemeente Bergen op Zoom

Wie zijn wij?

De Protestantse Gemeente Bergen op Zoom wil vooral een plek van bezinning en geloof zijn. Daarbij wordt iedereen van harte uitgenodigd om mee te doen.

Als kerkelijke gemeente vinden wij het belangrijk dat het woord van God in Bergen op Zoom gehoord en verstaan wordt. Daarom zeggen wij dat ‘verbinden’ onze missie is. Wij willen de verbinding leggen tussen God en mensen, mensen onderling, en de mens en zichzelf. We willen als protestantse gemeente naar buiten gericht zijn en mensen in alle openheid ontmoeten en in gelijkwaardigheid met hen optrekken.”

De stad Bergen op Zoom (uitgezonderd Halsteren) telt ongeveer 52.000 inwoners, waarvan er ca. 1.400 lid zijn van de Protestantse Gemeente. Het aantal pastorale eenheden bedraagt ca. 800. In de samenleving van Bergen op Zoom is dit een kleine geloofsgemeenschap die op verschillende momenten en vormen aanwezig is in de samenleving. Samen met de R.K. Parochie is de kerk actief in de stad. Daarnaast is onze gemeente steeds meer betrokken bij de andere protestantse gemeenten op de Brabantse Wal.

De Protestantse Gemeente is een geloofsgemeenschap met een diverse samenstelling. Er zijn leden van oorsprong uit Bergen op Zoom afkomstig en daarnaast een groot aantal leden die in de loop van de jaren in Bergen op Zoom zijn komen wonen. De gemeente is ook divers in geloofsbeleving, ideeën en achtergronden. Dit maakt ons tot een pluriforme geloofsgemeenschap. Wij willen daarom een plek van bezinning en geloof zijn voor een breed publiek. Iedereen wordt uitgenodigd om mee te doen.

De gemeente staat op en scharnierpunt, waarin keuzes gemaakt moeten worden naar de toekomst. Na een lange periode waarin twee predikanten aan de gemeente zijn c.q. waren verbonden, zijn nieuwe predikanten nodig die, samen met de kerkenraad, de gemeente naar de toekomst leiden. Recent is 1 nieuwe predikant bevestigd, die voor 0,5 fte werkzaam is voor onze Gemeente en voor 0,5 fte werkzaam voor de Protestantse Gemeente in Woensdrecht. Daarnaast is er een vacature voor een jongerenwerker. Wij zijn op dit moment op zoek naar een tweede predikant voor 32 uur (0,8 fte plus een tijdelijke aanstelling van 0,2 fte in de eerste 5 jaar).

De eredienst vormt het hart van de gemeente. Elke week komt de gemeente in de Ontmoetingskerk samen rond de geopende Schrift. Kinderen worden nadrukkelijk betrokken bij de kerkdienst en er is een cantorij die regelmatig muzikale ondersteuning verleent aan de dienst. In het nieuwe beleidsplan is de intentie uitgesproken om ook kerk te kunnen zijn voor andere groepen (zoekers, jonge gezinnen, tieners en jongeren en wellicht nog andere groepen). Samen willen wij zoeken naar andere/ nieuwere vormen van kerkzijn, mogelijk op andere momenten en locaties. Zoals de naam van onze kerk weergeeft ervaren wij “de ontmoeting “in al zijn verschijningsvormen als een wezenlijk onderdeel van het gemeente zijn.

De oecumene in de stad wordt o.a. vormgegeven door gezamenlijke diensten bij bijzondere gelegenheden zoals de herdenkingsdienst op 4 mei, gebedsdienst voor de eenheid der kerken, jazz-dienst, vastenavonddienst etc. Daarnaast is de samenwerking met de Protestantse Gemeenten op de Brabantse Wal (Steenbergen, Woensdrecht-Ossendrecht, Nieuw Vossemeer, Halsteren) belangrijk voor de toekomst van de kerk in dit gebied. Samenwerken maakt sterk en biedt perspectief. Er zijn diverse initiatieven: gezamenlijke kinderdiensten, muzikale ondersteuning van de gecombineerde cantorijen op hoogtijdagen, een gedeeld kerkblad en natuurlijk de aanwezigheid van één predikant werkzaam in 2 gemeenten.

Naast de ambtsdragers is er een grote actieve groep van meer dan 100 vrijwilligers die mede vormgeeft aan pastoraat, diaconaat en ander kerkelijk werk.

Wonen:

Het is zeer plezierig wonen in Bergen op Zoom met haar historisch centrum, veel natuur in de omgeving zowel water als bos, een goed winkelaanbod, diverse richtingen voor middelbaar onderwijs en veel culturele uitingen. Bergen op Zoom ligt centraal tussen Rotterdam en Antwerpen. Deze steden zijn op 40 minuten reistijd bereikbaar.

Voor de nieuwe predikant is er een ruime, goed onderhouden pastorie naast de Ontmoetingskerk beschikbaar.

 

Meer informatie:

Klik voor de verkorte vacature op de link: Vacature Predikant 0,8 FTE + tijdelijke aanstelling van 0,2 FTE

Klik voor de profielschets op de link:  Profielschets Predikant V/M (0,8 FTE * )