ZWO commissie

Z ending

W erelddiaconaat

O ntwikkelingssamenwerking

 

Wij vormen binnen de Protestantse Kerkgemeenschap Bergen op Zoom de groep mensen, die via kerkdiensten en het kerkblad aandacht vragen voor onderwerpen die te maken hebben met Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelings-samenwerking.
Heel veel informatie wordt ons vanuit Utrecht, door onze landelijke Z.W.O.-organisatie, aangegeven. Meestal heeft dat betrekking op lokale projecten in de "Derde Wereld", waar onze aandacht, energie en financiële steun dringend gewenst is.

Waar staan de begrippen Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking nu eigenlijk voor?

Bij zending kunt u dan het beste denken aan ondersteuning van kerken en kerkelijke organisaties over de gehele wereld. Hierbij wordt vooral aandacht gegeven aan de verspreiding van het Christelijke geloof, het verzorgen van theologische opleidingen en het geven van Christelijk onderwijs.
Werelddiaconaat richt zich op de stoffelijke zaken: het geven van medische hulp en het verstrekken van goederen bij rampen. 
Ontwikkelingssamenwerking wil verandering van de structuren, die mensen tot armoede dwingen, aanbrengen. Onderwijs, op veel gebieden, kan een enorme verbetering geven op de langere termijn, waardoor de bevolking van de bedoelde landen zelf een menswaardige samenleving kan opbouwen. Al met al betekent het omzien naar onze medemens, vooral in de derde wereld.

Wat betekent dit nu eigenlijk voor ons in Bergen op Zoom?

Om de hierboven gestelde doelen te kunnen realiseren komen wij eens in de maand bij elkaar.
Onder het genot van een h"eerlijk" kopje koffie vergaderen we dan veelal over de volgende vaste agendapunten:

  • Een project
  • De samenstelling van de liturgie voor speciale Z.W.O.-kerkdiensten
  • De financiën
  • Bijzondere activiteiten

 

Als rode draad in de communicatie naar onze gemeenteleden besteden we aandacht aan een project gedurende een periode van ongeveer twee jaar.  Zo kwamen de afgelopen jaren onder andere projecten op Zuid-Sumatra, India en Kameroen aan de orde. Er werd aandacht gevraagd en gekregen voor de problematiek van het gekozen land. Verdere informatie hierover kunt u elders op de site lezen onder het kopje projecten.

De Z.W.O.- commissie is betrokken bij het samenstellen van de liturgie van speciale Z.W.O.-diensten, bijvoorbeeld de Werelddiaconaatzondagen. Met veel eigen inbreng wordt onder leiding van één van onze predikanten een orde van dienst samengesteld voor de in aanmerking komende zondag. Hierbij wordt onder andere een keuze uit de beschikbare liederen gemaakt, bepaald wat voor teksten er gelezen worden en waarover het praatje met de kinderen zal gaan en of er nog speciale dingen in het gebed aangehaald zouden moeten worden. 

Projecten kosten geld, veel geld zelfs. En zo komen we vanzelf aan bij onze financiën. De meeste inkomsten komen veelal uit een beperkt aantal bronnen, namelijk de Z.W.O.- collecten en onze, twee maal per jaar te houden, giroactie. Verder ook uit bijzondere giften, de Vastenactiepot en niet te vergeten de zendingsbussen bij de uitgangen van de kerk. Met grote regelmaat verschijnen er ingezonden stukjes van onze hand in het kerkblad en bij de meeste Z.W.O.-collectes is er wel iemand van ons aanwezig om aandacht te vragen voor één van de vele goede doelen die met het op te halen geld gediend zijn. De steun van de gemeente maakt alles mogelijk.

Tot slot nog even aandacht voor onze bijzondere activiteiten: de maandelijks terugkerende handtekeningenactie voor Amnesty International, de verkoop van Zendingskalenders en producten uit de Wereldwinkel, de Paasgroetenactie, cakejesverkoop voor ons project en af en toe iets heel bijzonders, zoals een ontbijt vóór de dienst.

 

 

Leden van de ZWO commissie zijn:

Alison Jolley en Jo Arts (penningmeester).

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe leden om onze commissie te versterken. Voelt U zich geroepen neem dan contact op met één van de leden.

Inlogformulier