Vacature: Profielschets Kerkelijk werker (jeugd- en jongeren) (m/v)- 18 uur per week voor periode van 5 jaar

Profielschets

Kerkelijk werker (jeugd- en jongeren) (m/v)

Protesta ntse Gemeente Bergen op Zoom

18 uur per week voor een periode van 5 jaar

Wie wij zijn

De Protestantse Gemeente Bergen op Zoom wil vooral een plek van bezinning en geloof zijn. Daarbij wordt iedereen van harte uitgenodigd om mee te doen.

 

Als kerkelijke gemeente vinden wij het belangrijk dat het Woord van God in Bergen op Zoom gehoord en verstaan wordt. Daarom zien wij ‘verbinden‘ als onze missie. Wij willen de verbinding leggen tussen God en mensen, mensen onderling, en de mens en zichzelf. We zijn als protestantse gemeente naar buiten gericht en willen mensen in alle openheid ontmoeten en in gelijkwaardigheid met hen optrekken.

We zijn een open en gastvrije geloofsgemeenschap; een gemeente waarin ouderen en jongeren met elkaar naar mogelijkheden zoeken om gestalte te geven aan Gods aanwezigheid in deze wereld.

Dit is wie wij zijn en wat wij willen bereiken.

 

Wij zoeken een gedreven en enthousiaste kerkelijk werker voor de doelgroep jeugd- en jongeren.

 

Wat is je missie?

Je bouwt samen met twee predikanten, kerkenraad en jeugdraad de rol van het jeugd- en jongerenwerk uit binnen de gemeente Bergen op Zoom en de andere Brabantse Wal-gemeenten.

Dit zijn de Protestantse Gemeentes Halsteren/Nieuw-Vossemeer, Steenbergen en Woensdrecht. Op termijn zul je samenwerken met een, nog aan te stellen, jongerenwerker binnen de Brabantse Wal gemeenten.

Je bent in staat om een brug te bouwen tussen de doelgroep en de rest van de kerkgemeenschap en gaat samen met hen de zoektocht aan hoe de verbinding met de kerkgemeenschap te behouden en/of te versterken. Je bent daarbij de initiator, pionier en inspirator en de verbindende factor tussen de verschillende partijen.


Wat zijn je taken?

 • Je legt en onderhoudt contact met jeugd en jongeren in onze gemeente en fungeert als een vertrouwenspersoon voor hen.
 • Je initieert vernieuwende ideeën, het liefst samen met jeugd en jongeren, waarin de doelgroep zich betrokken voelt en zij gestalte kunnen geven aan hun geloofsbeleving.
 • Samen met ouders en de verschillende werkgroepen binnen de kerk ondersteun je jeugd en jongeren bij het organiseren van activiteiten in en om de kerk waardoor zij hun talent ontdekken en trots kunnen zijn op hun bijdrage binnen de kerkgemeenschap.
 • Je geeft uitvoering aan jeugdpastoraat.
 • Je bent zichtbaar binnen de kerk op zondag maar ook op andere momenten in de week.
 • Je stelt na een periode van oriënteren in overleg met je collega een - door de kerkenraden goed te keuren - beleidsplan op, op het gebied van jeugdparticipatie.
 • Je stuurt vrijwilligers aan en motiveert hen in hun initiatieven voor jongeren.
 • Je stemt met regelmaat af met predikanten, kerkenraden en de jeugdraad (Bergen op Zoom en overkoepelend Brabantse Wal).

 

Wat neem je mee?

 • je hebt een afgeronde HBO-opleiding Godsdienst Pastoraal Werk aan een door de Protestantse Kerk in Nederland erkend opleidingsinstituut met de specialisatie ‘Jongeren’;

  of je hebt één van de volgende opleidingen voltooid: PABO, docent voortgezet onderwijs
  of SPH;
 • als je bent ingeschreven in het register Kerkelijk Werkers van de Protestantse Kerk in Nederland geldt dat als een pré. Maar je kunt ook reageren als je naam niet in dat register voorkomt;
 • je hebt relevante ervaring in het op- en uitbouwen van kerkelijk jeugd- en jongerenwerk;
 • je hebt een duidelijke visie op geloof en methodisch werken met jongeren en je kunt dit ook toepassen;
 • je bent sociaal vaardig, legt eenvoudig contact en weet snel vertrouwen te winnen;
 • je bent een creatieve doorzetter en deinst niet terug voor moeilijk benaderbare groepen;
 • je bent in staat om mensen te verbinden;
 • je benut de kansen en mogelijkheden van digitale sociale media in je werk;
 • je vindt het vanzelfsprekend dat je werktijden regelmatig in de avonduren, in het weekend of soms op een feestdag zijn.

De Protestantse Gemeente Bergen op Zoom vindt veiligheid in het jeugdwerk van groot belang. Daarom is voor de aanstelling een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) noodzakelijk.

Wat hebben wij te bieden?

Een afwisselende en uitdagende baan, in een leuke kerkgemeente met veel ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling. Daarbij bieden we een salaris en arbeidsvoorwaarden conform de arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerk in Nederland schaal 9; minimaal € 2.568,38 en maximaal €3.733,3 (bruto maandsalaris bij een fulltime dienstverband). Inschaling vindt plaats op basis van ervaring. Het betreft een aanstelling voor vijf jaar.

 

Procedure

 

Je kunt je schriftelijke motivatie met CV sturen naar tot maandag 16 november 2020.

 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met ds. Wim Lolkema.

E:

T: 0164 31 44 66, b.g.g. 06 17 24 64 10

En met mw. Charlotte Verbraak.

E:

T: 06 48 17 89 92