Verslag van de gemeentevergadering op 10 november 2019 om 11.30 uur

Verslag van de gemeentevergadering op 10 november 2019 om 11.30 uur

 

Aanwezig: ± 60 gemeenteleden

 

Voorzitter Charlotte Verbraak neemt de microfoon ter hand en vertelt de aanwezigen dat het vanochtend gaat om de gemeente te informeren in zake drie aanstellingen: de uitbreiding van het contract van ds. Lolkema naar 50%, de keuze voor een nieuwe predikant en de aanstelling van een jeugdwerker.

 

Betreffende ds. Wim Lolkema praten we over een halftime aanstelling als algemeen predikant aan onze gemeente per 1 december van dit jaar. Er is op basis van onze financiële positie toestemming om de benoeming door te zetten, er moet echter nog gewacht worden op groen licht uit de classis. De afkondigingen komen in de komende twee weken, waarna er tot 30 november bezwaar tegen deze kerkenraadsbeslissing kan worden aangetekend. Daarna moet ds. Lolkema nog aangeven het beroep aan te nemen. Er van uitgaande dat het applaus bij deze aankondiging positief kan worden vertaald, zal de bevestigingsdienst op 2 februari plaatsvinden.

 

Ook voor het benoemen van een nieuwe predikant ter opvolging van ds. Willem Vermeulen is er toestemming op het financiële vlak. Het is de bedoeling dat deze predikant in eerste instantie wordt aangesteld voor 80%, met eventueel later een aanvulling tot een volledige betrekking. De namen van de door de kerkenraad aangestelde leden van de beroepingscommissie worden genoemd: Ellen Peerbolte, Elsbeth Huffmeijer, Alison Jolley, Margreet Hagendijk, Janetta van Beek, Jo Koster, Piet Jille en Kees de Klerck. Op basis van een afspraak met de gemeente Woensdrecht kan door hen nog een afgevaardigde als adviseur worden aangemeld. De beroepingscommissie heeft als opdracht een predikant te zoeken die zo veel mogelijk voldoet aan de opgestelde profielschets en gaat daarvoor eerst nog een cursus volgen. Er is door de kerkenraad geen voorkeur voor een man of een vrouw uitgesproken. De 1e contactdatum tussen beroepingscommissie en kerkenraad over de voortgang van de zoektocht is gesteld op 1 juli 2020.

 

Dankzij een subsidie van het Protestants Weeshuis is het mogelijk voor onze gemeente een jeugdwerker gedurende 5 jaar voor 50% te benoemen. Met de andere kerken op de Brabantse Wal is hierover samenwerking gezocht en gevonden, zodat vrijwel zeker gezocht kan worden naar een voltijds medewerker voor de jeugd voor de Brabantse Wal. Voor de aansturing wordt een jeugdraad van de Brabantse Wal ingericht.

 

De heren Marcel Ganzeman en Rindert Peerbolte worden bedankt voor hun vele werk in de voorbereiding in bovenstaande zaken.

 

Jan Voorsluijs, scriba

Bezoek koor Torgau 12-15 sept. 2019

BEZOEK KOOR TORGAU 12-15 SEPT.

Wat een gezellig weekend was dat met al onze gasten uit Torgau !

Er waren zo’n 40 koorleden en aanhang van de Johan Walter Kantorei ondergebracht bij gastgezinnen en we hebben samen met hen een heel druk programma afgewerkt.

Donderdag rond half 8 uur ’s avonds was er een warm welkom en ontvangst door de gastgezinnen.

Vrijdagochtend een interessante rondleiding op Fort de Roovere door 2 Duits-sprekende gidsen met een wandeling door de Mozesbrug en de toren van Pompejus met aansluitend een heerlijke lunch buiten in het zonnetje.

Daarna naar de binnenstad van Bergen op Zoom voor een ijsje, een bezoek aan de synagoge of het Markiezenhof.

Ans had heerlijke soep en een broodje kroket zodat het koor met een gevulde maag een prachtig concert kon geven in de Basiliek van Oudenbosch.

Zaterdag al op tijd inzingen en een concert in Oosterhout dat goed bezocht werd, snel in de bus en meewerken aan de vesper in de Ontmoetingskerk met aansluitend genieten van een super goed verzorgde barbecue samen met 100 gemeenteleden.

Zondag na de kerkdienst en de koffie zwaaiden we onze gasten uit met de uitnodiging om in 2020 aanwezig te zijn bij het afscheid van hun dirigent Ekkehart Saretz op zondag 5 juli 2020.

Uiteraard maken wij hier graag gebruik van om er een heel weekend van te maken zo noteer in uw agenda: 2-3 t/m 5 juli 2020 Torgau

Er zijn dan diverse ander aktiviteiten in Torgau, dus dat zal weer een leuk weerzien zijn.

Wees allen van harte uitgenodigd, wie weet kunnen we ook met een volle bus naar Torgau !

Verdere informatie volgt t.z.t.

Ina Hageman en Riet FransenGezellig concert op de zondagmiddag!

Gezellig concert op de zondagmiddag!

Enkele muzikanten binnen de Protestantse Gemeente te Bergen op Zoom zullen zich op zondag 29 september a.s. presenteren in een gezellig en ongedwongen middagconcert, inclusief hapje en drankje. De toegang is vrij, maar ten behoeve van het Orgelfonds zal aan de uitgang een collecte worden gehouden.

Op het programma staan o.a. Bach, Telemann, Chopin en Pachelbel; hun muziek wordt vertolkt op orgel, piano, klarinet en blokfluit.

Komt allen! U bent van harte welkom!

Zondag 29 september, aanvang 16.00 uur.

Ontmoetingskerk, Bolwerk-Zuid 134, Bergen op Zoom

 

Namens de musici, Annemiek Vogels

Jazzdienst 2019

Tijdens het jazzweekend op zondag 16 juni werd voor de 27e keer de oecumenische Jazzdienst gehouden in de Gertrudiskerk aan de Grote Markt  te Bergen op Zoom.
Zangeres Do had een mooie muzikale bijdrage geleverd en was een muzikale ondersteuning van straatorkest E.B.J.S. O de Brandaris.

Het thema voor de Jazz-dienst was: Niet hetzelfde liedje. Dit jaar werd gekozen om het Bijbelboek Ruth aan de orde te stellen. Hierin lezen we dat het leven soms op een verrassende manier anders kan verlopen dan gedacht. Niet hetzelfde liedje dus. In de Jazz- en gospelmuziek willen mensen graag vaak hetzelfde terughoren maar het is ook interessant om ruimte te maken voor wat nieuw en verrassend is.

Ondankt vaderdag was de Gertrudiskerk verrassend goed gevuld en leidde de combinatie van zang door zangeres Do en haar backing vocals samen met de bekende klanken van straatorkest de Brandaris tot groot enthousiasme. Mooi dat dit in onze stad op deze oecumenische manier al weer jaren lang tot stand kan komen.


Het was weer een mooie dienst, waarvoor dank aan de vele vrijwilligers  die dit al zovele jaren doen!

 

Hieronder mooie fotoreportage gemaakt door Kees.

jd19-1.jpgjd19-2.jpgjd19-3.jpgjd19-4.jpgjd19-5.jpgjd19-6.jpgjd19-7.jpgjd19-8.jpgjd19-9.jpgjd19-10.jpgjd19-11.jpgjd19-12.jpgjd19-13.jpgjd19-14.jpg

PCOB Diaconie uitje 2019

Op 23 mei vond het PCOB uitje plaats, mede met steun vanuit de diaconie.
Zie hieronder het filmpje van deze gezellige dag.

 

 

27ste Jazzdienst - "Niet hetzelfde liedje"

 

 

 

De R.K. Lievevrouweparochie en de Protestantse gemeente van Bergen op Zoom organiseren op zondag 16 juni 2019 de 27ste editie van de Jazzdienst.
Zangeres Do zal een mooie muzikale bijdrage leveren en er is een muzikale ondersteuning van straatorkest E.B.J.S. O de Brandaris

 

Waar: Sint Gertrudiskerk - Grote Markt Bergen op Zoom
Tijd: 12.00 uur.

 

Voorgangers: Pastor Fredi Hagedoorn en Ds. Willem Vermeulen

 

 

 

Torgau Jeugd bezoekt Bergen op Zoom

Van 27 februari tot en met zondag 3 maart bezocht een groep met 13 jongeren en 3 begeleiders Bergen op Zoom.
De jongeren werden bij de diverse gemeenteleden ondergebracht.

 

Hieronder een pagina met fotootjes en kleine toelichting wat we deze dagen deden.Woensdag 27 februari:

De start van de Jeugduitwisseling was na ontvangst en kennismaken de Ontmoetingskerk een maaltijd in de gastgezinnen.
Na de maaltijd verzamelden we in de Ontmoetingskerk waarna we vanaf het centrum met de pendelbus naar kontescherp gingen.
Kennis maken met de vastenavend en "wagentjes kijken". We bezochten een bouwclub waar we uitleg kregen over de bouw van de wagens.

Torgau_jeugd_wo-1.jpgTorgau_jeugd_wo-2.jpg 

Donderdag 28 februari:

Verkennen en ontdekken van de stad Bergen op Zoom. We huurden voor onze Duitse gasten fietsen en samen met enkele jongeren en een groep met gastouders en begeleiding maakten we een mooie fietstocht door het centrum van Bergen op Zoom, langs de buitenrand van de Bergse plaat,hierna na de nieuwe waterlinie. Hierna weer terug over de nieuwe fietspaden, een deel over de turfroute naar het buitengebied van Bergen op Zoom, via de bemmelenberg naar Fort Roovere te Halsteren.
Hier hadden we een heerlijke lunch en konden we wat opwarmen. Hierna werd er door de gids over de historie van het fort verteld. 

Uiteraard liepen we door/over de Mozesbrug en sloten we dit gedeelte af met een hoogte bezoek van de uitkijktoren Pompejus.
Hierna over Landgoed Vederust terug via de woonwijken Noordgeest en Meilust naar de Ontmoetingskerk.

Wederom een avondmaaltijd in de gastgezinnen. Rond 19.30 uur verzamelenden we weer in de Ontmoetingskerk waarna we naar het bos van Bergen op Zoom gingen om een avondspel te houden.
We hielden een soort "roversspel" waarbij breek-lichtjes ingeleverd moesten worden als de tegenpartij je als eerste tikte.
Na het spel enkele malen gespeeld te hebben was het fijn om in het scoutinggebouw bij de haard nog wat te drinken en na te kletsen.

Torgau_jeugd_don-1.jpgTorgau_jeugd_don-2.jpegTorgau_jeugd_don-3.jpegTorgau_jeugd_don-4.jpegTorgau_jeugd_don-9.jpegTorgau_jeugd_don-10.jpegTorgau_jeugd_don-11.jpegTorgau_jeugd_don-12.jpegTorgau_jeugd_don-13.jpegTorgau_jeugd_don-14.jpegTorgau_jeugd_don-15.jpegTorgau_jeugd_don-16.jpegTorgau_jeugd_don-17.jpegTorgau_jeugd_don-18.jpgTorgau_jeugd_don-19.jpgTorgau_jeugd_don-20.jpgTorgau_jeugd_don-21.jpg

 


 

Vrijdag 1 maart:

Een bezoek aan Rotterdam. Een bezoek aan een grote stad staat toch ook altijd wel op het programma.
Dit jaar bezochten we Rotterdam. We verzamelden in de ochtend bij de Ontmoetingskerk, Rob had een mooie touringcar kunnen boeken en zodoende konden we met het gehele gezelschap en enkele (gast)ouders en jeugdleden naar Rotterdam.

We bezochten eerst de Euromast en het mooie uitzicht.
Helaas nog wel wat bedompt om ver te kunnen kijken, later trok het dan toch nog open.

Hierna werden we met de bus wat dichter bij het centrum afgezet, bezochten we nog het VVV Coolsingel en het Rotterdam Discovery. 
Ds. Willem Vermeulen was onze eigen "mister Guide" en vertelde ons veel over de historie en liet ons de mooie plekken zien.
Uiteraard bezochten we ook de Grote Kerk  de Laurenskerk.

Hierna konden we op eigen gelegenheid de stad ontdekken met een paar uur vrije tijd.
Aan het eind van de middag vertrokken we weer naar Bergen op Zoom na een erg gezellige dag in Rotterdam. 

In de avond was er bewust geen programma om wat bij te komen en voor de mensen die nog even vastenavend wilden vieren/proeven was er dan ook gelegenheid.

Torgau_jeugd_vrij-1.jpegTorgau_jeugd_vrij-2.jpegTorgau_jeugd_vrij-3.jpegTorgau_jeugd_vrij-4.jpegTorgau_jeugd_vrij-5.jpegTorgau_jeugd_vrij-6.jpegTorgau_jeugd_vrij-7.jpegTorgau_jeugd_vrij-8.jpegTorgau_jeugd_vrij-9.jpegTorgau_jeugd_vrij-10.jpegTorgau_jeugd_vrij-11.jpegTorgau_jeugd_vrij-12.jpegTorgau_jeugd_vrij-13.jpegTorgau_jeugd_vrij-14.jpegTorgau_jeugd_vrij-15.jpegTorgau_jeugd_vrij-16.jpegTorgau_jeugd_vrij-17.jpegTorgau_jeugd_vrij-18.jpegTorgau_jeugd_vrij-20.jpegTorgau_jeugd_vrij-21.jpegTorgau_jeugd_vrij-22.jpgTorgau_jeugd_vrij-23.jpegTorgau_jeugd_vrij-24.jpegTorgau_jeugd_vrij-25.jpegTorgau_jeugd_vrij-26.jpegTorgau_jeugd_vrij-27.jpeg 

Zaterdag 2 maart:


De ochtend was in de gastgezinnen. Ze konden zelf bepalen wat de gasten leuk vonden om te doen of wat ze wilden zien.
In de middag verzamelden we voor de intocht van de prins. Waarna de voorbereidingen werden getroffen voor de Duitse avond.

Rond 18.30 uur stroomde de grote zaal vol voor de Duitse avond.
Er was een heerlijke maaltijd verzorgd door de Duitse gasten. Ds. Christiane Schmidt en de gehele groep bedankte de gastgezinnen en gemeente voor de gastvrijheid en de zeer leuke dagen!
We kijken terug op een geslaagde uitwisseling.

Torgau_jeugd_zat-1.jpgTorgau_jeugd_zat-2.jpgTorgau_jeugd_zat-3.jpgTorgau_jeugd_zat-4.jpgTorgau_jeugd_zat-5.jpg 

Zondag 3 maart:

Tijdens de kerkdienst (van 10.00 uur) in de Ontmoetingskerk werd er snel afscheid genomen en werd de reis aangevangen.
Dit tijdens de dienst omdat ze met drie chauffeurs waren en voldoende tijd wilde pakken voor goede stops. De terugreis was goed en spoedig verlopen!

 

Alle gastgezinnen bedankt voor jullie gastvrijheid!
Mede dankzij jullie zijn de gasten niets tekort gekomen en hebben ze een leuke tijd in Bergen op Zoom gehad.

 

 

Lustrum Lunch op 24 april

Op woensdag 24 april werd er in de grote zaal van de Ontmoetingskerk een Lustrum Lunch georganiseerd.
Deze lustrum lunch werd gevierd voor 75, 80, 85, 90 en 95 jarigen.

Hieronder een foto-impressie

lustrumlunch-1.jpglustrumlunch-2.jpglustrumlunch-3.jpglustrumlunch-4.jpglustrumlunch-5.jpg

Opbrengst en bestemming oud papier 2018

Zoals meerdere acties van de Ontmoetingskerk is de oud papier actie een doel om de opbrengsten daarvan te bestemmen voor de kerk.
De opbrengst van het oud papier in 2018 is bekend. Er is 24.130 Kg ingezameld wat een bedrag opbracht van € 1486,85. Hartelijk dank aan alle medewerkers en beladers en ook de mensen van de boekentafel die de niet verkoopbare boeken naar de oud-papier container brengen dat weegt lekker door. Zoals vele jaren zorgen Jaap en Ans de Laater voor het afzetten van de parkeerplaats voor de container en voorzien de beladers van een kopje koffie, hartelijk dank daarvoor.
Ondanks het feit dat er 2590 Kg papier meer is ingezameld is de opbrengst € 714,- minder dan in 2017. Dit komt door de lage oud-papier prijs. Het inzamelen is een goede actie voor het milieu en de Ontmoetingskerk.Dus spaar het oud-papier op en breng het op de eerste zaterdag van de maand tussen 9.00 uur en 12.00 uur naar de container bij de Ontmoetingskerk.
Bram Otto. Namens het College van Kerkrentmeesters.

Kinderzanggroep - oefent 14 april - optreden tijdens paasdienst

Dineke op den Dries en Sophie van Sluijs hebben samen met de leiding van de kindernevendienst het initiatief genomen om te pogen een kinderzanggroepje bij elkaar te krijgen. 
Ze oefenen op 14 april en zullen van zich laten horen tijdens de paasdienst op 21 april. Schoolkinderen zijn welkom!

Oefenen op 14 april na de kerkdienst
Op 21 april tijdens de paasdienst hopen we twee liedjes te kunnen laten horen.

Kinderen die nog aan willen sluiten, kunnen zich aanmelden bij Dineke.
Ze kan dan een .mp3 muziek en de teksten toezenden, zodat ze er al naar kunnen luisteren (het is geen vereiste om te kunnen lezen)

 

 

Passie-vesper - "op de drempel van de stille week"

Op Palmzondag 14 april 2019 om 16:30 uur is de Passie-vesper in de Ontmoetingskerk.

Toegang is gratis er is wel een collecte bij de uitgang.

Boekenmarkt 6 april - opbrengst 2018

BOEKENMARKT.

Op zaterdag 6 april zal er weer de boekenmarkt in ons Kerkelijk Centrum Williamstraat zijn. U kunt er die dag tussen 11.00 en 16.00 uur terecht.

Bij de vorige boekenmarkt waren alle dozen met romans vernieuwd en het plan is dat voor de komende boekenmarkt ook de andere dozen geschoond en aangevuld zullen zijn.Een extra reden om de boekenmarkt te bezoeken.

De opbrengst van de boekenmarkt is voor het Onderhoudsfonds van de Ontmoetingskerk. Vorig jaar leverde de boekenverkoop de helft op van het daarvoor benodigde bedrag. De opbrengst van de boekenmarkt was € 2.357 en van de internet verkoop van boeken € 2.573. Bij elkaar het mooie bedrag van € 4.930. Mogelijk dankzij de inzet van veel gemeenteleden. En natuurlijk ook door de bezoekers van de boekenmarkt.   

22e Vastenavendviering - 't is Koers

In den beginne..... 

22 jaar geleden waren pastor Ignatius van Neerven en
ds. Willem Vermeulen de grondleggers voor de oecumenische kerkdienst tijdens het Vastenavondweekend.
 
Pastoor Ignatius van Neerven opende deze kerkdienst dan ook in de Peperbus met warme woorden voor Willem Vermeulen.
Leutorkest `De Leutige Krabben` waren er toen ook al bij. 
Het projectkoor en combo o.l.v. Marielle Tempelaars en de vele solisten zorgden voor een leutige dienst.
 
De vijgeboom met Zacheus speelde een grote rol in het verhaal van de verteller. 
Omdat het de 22e keer was kreeg ds.Willem Vermeulen en daarmee natuurlijk ook alle vrijwilligers van de RK parochie en Protestantse Ontmoetingskerk een vijgeboom aangeboden door pastoor Paul Verbeek , die geplant wordt bij de Peperbus.
Gebruikelijk werd de dienst afgesloten door het Bergse Volkslied en het liedje 2019.
 
Alle vrijwilligers, muzikanten, zangers, geluidsmensen, sprekers...bedankt !!
 
Hieronder een foto-impressie van de dienst.
 
IMG_4407.JPGIMG_4415.JPGIMG_4421.JPGIMG_4423.JPGIMG_4427.JPGIMG_4431.JPGIMG_4442.JPGIMG_4447.JPGIMG_4453.JPGIMG_4456.JPGIMG_4459.JPGIMG_4462.JPGIMG_4466.JPGIMG_4476.JPGIMG_4492.JPGIMG_4500.JPGIMG_4503.JPG

Uitnodiging - 22ste Editie van Vastenavend kerkdienst - 3 maart 12.00u Peperbus

Een hartelijk welkom voor de 22ste (ellef-ellef) editie van de Vastenavend kerkdienst " 't is Koers".

Zondag 3 maart openen de deuren van de Peperbus (St. Gertrudiskerk) om 11.33 uur.
De dienst start om 12.00 uur.

Speciale medewerking aan het leutorkest "De Leutige krabben" en het vastenavend projectkoor o.l.v Mariëlle Tempelaars
Voorgangers zijn: Pastor Paul Verbeek en Ds. Willem Vermeulen

Nieuwe privacywet in werking: de AVG

VAN DE KERKRENTMEESTERS

Op 25 mei van dit jaar treedt een nieuwe privacywet in werking: de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Deze wet heeft ook gevolgen voor de kerk en onze gemeente. We zijn verplicht een privacy-beleid te ontwikkelen, te implementeren en kenbaar te maken aan de gemeenteleden. Dit beleid moet ervoor zorgen dat persoonsgegevens alleen worden gebruikt waarvoor toestemming is verleend, en moet voorkomen dat er een datalek ontstaat, dus voorkomen dat persoonsgegevens terecht komen bij personen of instanties voor wie ze niet zijn bedoeld. De kerkenraad neemt dit serieus en heeft hiervoor een commissie ingesteld: de AVG-commissie. Hierin zijn alle onderdelen van onze kerkgemeenschap (diaconie, pastoraat, College van Kerkrentmeesters, website, etc.) vertegenwoordigd.

De AVG-commissie is begonnen met het inventariseren van alle persoonsgegevens in onze gemeente en hoe die worden gedeeld. Een hele klus. Voor veel van de volgende stappen wachten we af wat landelijk het beleid zal zijn, zoals zal worden geadviseerd door het dienstencentrum van de PKN en de VKB (de landelijke kerkrentmeesters-vereniging). De kerkenraad heeft nog een andere beslissing genomen in het kader van de AVG, die U meteen al gaat merken. Om een datalek te voorkomen, is besloten om vanaf dit jaar in ons jaarboekje geen adreslijsten van gemeenteleden meer op te nemen. We willen niet dat deze gegevens bij het oud papier belanden (houdt U daar ook rekening mee wanneer U het oude jaarboekje niet meer gebruikt).

Relevante gegevens van ambtsdragers en contactpersonen zult U nog wel kunnen vinden in het jaarboekje. Voor de ambtsdragers zelf zal er een andere oplossing zijn om over de nodige adresgegevens van gemeenteleden te beschikken. Mogelijk dat U ook enige terughoudendheid zult merken t.a.v. details rondom wel-en-wee vermeldingen op de website. Ook dat heeft te maken met de AVG. De tijden veranderen en privacy en het schenden daarvan staan overal in het centrum van de aandacht. De gevolgen hiervan (zoals het voldoen aan de AVG) zijn niet altijd even prettig, maar de AVG-commissie en de kerkenraad zullen er alles aan doen om zowel aan de wet te voldoen als ook ruimte te beiden voor onze gemeente om een echte gemeenschap te zijn met persoonlijke aandacht voor elkaar.

Rindert Peerbolte