Startweekend - Aanmelden BBQ

Tijdens het startweekend (24 en 25 september) zullen er diverse activiteiten plaatsvinden.

Op zaterdag 24 september is er om 17 uur een Vesper in de Ontmoetingskerk
Aansluitend (rond 18.00 uur) is er een gezellige BBQ voor de start van het nieuwe seizoen.

Hiervoor kunt u zich aanmelden via onderstaand formulier.
Of bij de kosteres mevr. Ans de Laater  of via de telefoon 06 30194696

Kosten per persoon zijn:
Volwassene(n): € 13,50*
Kinderen vanaf 12 jaar: €10,00*
Kinderen tot 12 jaar: mogen zonder kosten mee-eten.

* Dit is voor de BBQ en is incl. 2 drankjes
Meer drankjes zijn tegen een geringe vergoeding 
verkrijgbaar.

Bij/direct na aanmelding graag het bedrag overmaken op rekeningnummer: NL85RABO0118881337 op naam van A.I.S de Laater - v.d. Hul onder vermelding van de (aanmeld)naam en het aantal aangemelde personen.

Hopelijk tot 24 september

Aanmelden vóór 18 september 2022:

    

Kerkdienst gemist (geluid) tijdens dienst live volgen

Aankomende Kerkdiensten

zondag 9 oktober 10:00u
BOLWERK ZUID 134
Kerkdienst ds. W. Lolkema