Kinderzanggroep - oefent 14 april - optreden tijdens paasdienst

Dineke op den Dries en Sophie van Sluijs hebben samen met de leiding van de kindernevendienst het initiatief genomen om te pogen een kinderzanggroepje bij elkaar te krijgen. 
Ze oefenen op 14 april en zullen van zich laten horen tijdens de paasdienst op 21 april. Schoolkinderen zijn welkom!

Oefenen op 14 april na de kerkdienst
Op 21 april tijdens de paasdienst hopen we twee liedjes te kunnen laten horen.

Kinderen die nog aan willen sluiten, kunnen zich aanmelden bij Dineke.
Ze kan dan een .mp3 muziek en de teksten toezenden, zodat ze er al naar kunnen luisteren (het is geen vereiste om te kunnen lezen)