Opbrengst en bestemming oud papier 2018

Zoals meerdere acties van de Ontmoetingskerk is de oud papier actie een doel om de opbrengsten daarvan te bestemmen voor de kerk.
De opbrengst van het oud papier in 2018 is bekend. Er is 24.130 Kg ingezameld wat een bedrag opbracht van € 1486,85. Hartelijk dank aan alle medewerkers en beladers en ook de mensen van de boekentafel die de niet verkoopbare boeken naar de oud-papier container brengen dat weegt lekker door. Zoals vele jaren zorgen Jaap en Ans de Laater voor het afzetten van de parkeerplaats voor de container en voorzien de beladers van een kopje koffie, hartelijk dank daarvoor.
Ondanks het feit dat er 2590 Kg papier meer is ingezameld is de opbrengst € 714,- minder dan in 2017. Dit komt door de lage oud-papier prijs. Het inzamelen is een goede actie voor het milieu en de Ontmoetingskerk.Dus spaar het oud-papier op en breng het op de eerste zaterdag van de maand tussen 9.00 uur en 12.00 uur naar de container bij de Ontmoetingskerk.
Bram Otto. Namens het College van Kerkrentmeesters.