ZWO Kerstgebak - Verkoop zondag 20 December

Zondag 20 december verkoopt de ZWO zakjes met kerstbaksels voor 2 euro per zakje van 4 stuks. Zoals in eerdere berichtjes hebt kunnen lezen is het doel Brabant voor Moldavië. Helaas kunnen er vanwege de coronamaatregelen geen gemeenteleden in de kerk aanwezig zijn. Daarom bakt de ZWO alleen voor diegene die besteld hebben.

U kunt t/m vrijdag 18 december bestellen via
Als u aangeeft hoeveel zakjes u wilt ontvangen, bezorgen wij ze zondagmiddag bij u thuis.

INSCHRIJVEN VOOR corona-proof TELEFOONSPEL op 13 december: Strijden voor Moldavië!


Voor wie?
Voor iedereen die mee wil doen! Je kunt het individueel spelen of als team: als stel of met het gezin of groep waarmee je woont.
Wanneer?
Zondag13 december van 14.00 uur tot 16.00 uur.
Wat heb je nodig?      
Een smartphone met WhatsApp. Heel veel zin in een middag plezier!
 
Meld je aan voor 10 december!
Stuur een WhatsApp bericht (1 per deelnemend team) naar de spelleider Ingrid Bras 06-51776440. Vermeld hierin het aantal leden voor jouw team met hun namen.             
Ingrid zal van alle teams een groepsapp aanmaken en via die groepsapp wordt het spel gespeeld.
 
Wat gaan we doen?
Via de groepsapp zullen er allerlei opdrachten worden verzonden die je binnenshuis gaat uitvoeren. De opdrachten worden ingeleverd door  middel van antwoorden, foto’s en filmpjes. Dat wordt GENIETEN! Je gaat zelf met je team met de opdrachten aan de slag gaat EN je ontvangt allerlei foto en filmmateriaal van de andere deelnemers!
 
Kosten?
Ieder deelnemend team ontvangt achteraf een betaalverzoek om een vrijwillige bijdrage te leveren voor het deelnemen aan het spel. Je bepaalt dus zelf wat een middag plezier waard is en welk bedrag je hiervoor over wil maken
De opbrengst is geheel voor het goede doel van de ZWO: Brabant voor Moldavië; Home care. Home care geeft zorg aan sociaal kwetsbare mensen in Moldavië en komt op voor hun rechten, door middel van het verstrekken van thuiszorg voor ongeneeslijk zieken en het ondersteunen van     mantelzorgers. Mensen worden ondersteund op fysiek gebied, maar ook op emotioneel, spiritueel en sociaal vlak.

De ZWO-commissie: Alison, Ingrid, Jo, Kees en Marlies

ZWO - CAKE verkoop eerste en vierde zondag van de Advent

De ZWO grijpt de komende Adventsperiode aan voor een aantal bijzondere acties. Er wordt twee keer een cakeverkoop georganiseerd. De opbrengsten zijn bestemd voor de actie Brabant voor Moldavië, die we via Kerk in Actie steunen. Het project dat we is Home care, een organisatie die thuiszorg en ondersteuning voor mantelzorgers biedt in Moldavië. U leest er meer over via de blauwe link.

Cakeverkoop 1e Advent 29 november (Sinterklaasthema) en 4de Advent op 20 december.
De cakeverkoop van de ZWO is wel bekend. Deze zondag regelen we allerlei lekkere baksels in Sint-thema. De baksels worden per 4 stuks in zakjes voorverpakt, kleinere baksels zoals pepernoten natuurlijk in een grotere hoeveelheid. De zakjes zijn te koop voor 2 euro per stuk. De verkoop vindt op twee momenten plaats.
Ten eerste kunt u digitaal een of meerdere zakjes bestellen via . Deze kunt u dan na de dienst in de kerk ophalen óf wij kunnen deze eventueel ook bezorgen. De tweede optie is dat u na de dienst langsloopt en een zakje meeneemt. Betalen kan contant of digitaal, want we kunnen ter plekke een betaalverzoek sturen. Als u zorgt voor voldoende bestellingen, zorgen wij voor genoeg baksels! 
De ZWO-commisie: Alison, Marlies, Jo, Ingrid, Kees.

Engelenpost: Wees een engel en doe volledig coronaproof mee!

Dit jaar is er meer dan ooit behoefte aan verbinding, saamhorigheid en zorg voor elkaar. Een engelenproject voorziet in die behoefte. Daarom heeft de diaconie besloten om in de adventsperiode een engelenpostproject te organiseren. Doet u mee?

Wat is de bedoeling?
U geeft zich op om anonieme kerstengel te zijn voor iemand anders. In de vier adventsweken voorafgaande aan het kerstfeest stuurt u een kaart aan iemand die wel wat extra aandacht kan gebruiken of die iets bijzonders heeft gedaan het afgelopen jaar.  Dit gebeurt anomiem, u ondertekent met "Een engel". De engel gaat op (of rond) de vier Adventszondagen langs op een adres om daar ‘een stukje hemel op aarde te brengen’. Uiteraard ongezien om anoniem te blijven. Wel maakt de engel duidelijk dat het vanuit dit project georganiseerd is vanuit onze kerk! Natuurlijk kunt u ook voor meerdere mensen/adressen een engel zijn en kaartjes sturen!

Aan wie stuur ik de kaart?
Er wordt door de predikanten een lijst gemaakt van mensen die voor engelenpost in aanmerking komen. In verband met de privacywetgeving krijgt u persoonlijk een of meerdere adressen toegewezen.

Doel
Vanuit bijvoorbeeld de gemeente Steenbergen hebben we persoonlijk vernomen dat de ontvangers blij verrast zijn met extra aandacht in de donkere dagen aan het einde van het jaar. De landelijke kerk heeft alle ervaringen samengevoegd op een website: www.engelenproject.nl. Leest u daarover meer door op de link te klikken.
 
Daarom een oproep: Wij zoeken engelen!
Wilt u in de Adventsperiode voor iemand “een engel” zijn? Geeft u zich dan zo spoedig mogelijk ( graag voor 15 november) op bij Marlies Blesgraaf, via mail of mobiele telefoon <> of 06-22237815.
U krijgt dan op tijd verdere informatie en de adres(sen). U medewerking hoeft zich niet te beperken tot één adres, Het zou heel fijn zijn als u voor meerdere personen een “engel” zou willen zijn zodat we niemand hoeven over te slaan. Heeft u nog vragen over het project? Dan kunt u die aan Marlies zeker ook stellen! 

ENGELENPOST: Wilt u een engel zijn de komende adventsmaand?

ENGELENPOST: Wilt u een engel zijn de komende adventsmaand?
Dit jaar willen we in de Adventsperiode een engelenpostproject organiseren. H
et engelenpostproject houdt in dat gemeenteleden in de vier weken voorafgaande aan het kerstfeest een kaartje sturen naar iemand die wel wat extra aandacht kan gebruiken of die iets bijzonders heeft gedaan het afgelopen jaar.                                                                                                                        
Er wordt een lijst gemaakt van mensen die voor engelenpost in aanmerking komen en we hopen dat er voldoende ‘engelen’ binnen onze gemeente te vinden zijn die mee willen werken zodat zij allemaal post zullen krijgen. Vanuit een andere gemeente op onze Brabantse-Wal weten we dat de ontvangers blij verrast zijn met extra aandacht in de donkere dagen aan het einde van het jaar, maar dat ook de afzenders er veel plezier aan beleven.   
Wilt u in de Adventsperiode voor iemand als ‘een engel’ zijn? Geeft u zich dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 15 november) bij Diaconie Protestantse Kerk Bergen op Zoom (email: ) U krijgt dan op tijd verdere informatie. Doet u mee?                                                                                                 

Najaarsactie ZWO. Brabant voor Moldavië: coronasteun Youth for Christ 

Elk jaar organiseren we in het voor- en najaar een actie voor een van de projecten die we via Kerk in Actie steunen. U bent gewend om voor uw bijdrage aan de ZWO een acceptgiro te ontvangen. We willen dit jaar echter graag overstappen op digitaal betalen per SKG-iDEAL. Daarom zullen we een beperkt aantal acceptgiro’s bezorgen en verder zoveel mogelijk leden aanschrijven via e-mail. Als u geen mail heeft ontvangen in de 1e week van november, willen we u vragen om uw spam te checken. SKG-iDEAL heeft onze voorkeur omdat dan geen acceptgiro’s hoeven worden rondgebracht (nu meer dan 800 adressen) en de administratie geautomatiseerd verloopt.
 
De najaarsactie is dit jaar bestemd voor Youth for Christ. Deze organisatie werkt samen met kerken om kinderen te helpen, waar hun ouders dat niet kunnen vanwege bijvoorbeeld armoede of alcoholproblemen. De kinderen worden na school opgevangen en krijgen huiswerkbegeleiding en een warme maaltijd. De coronapandemie heeft juist in Moldavië grote gevolgen. De sluiting van de scholen leidt tot meer leerachterstanden bij de kinderen. Er wordt rekening gehouden met een verloren schooljaar, want online lesgeven is niet of nauwelijks mogelijk. Waar ouders naar het buitenland waren voor werk, zijn die nu werkloos terug door de coronapandemie. Dat zorgt voor een toename van armoede, huiselijk geweld en alcoholproblematiek. Binnen het team van Youth for Christ zijn zieken geweest, wat natuurlijk zijn impact heeft. Hoewel de scholen vanaf september weer open zijn, is het de vraag hoe lang dat met oplopende besmettingscijfers nog zo kan blijven. Medewerkers van Youth for Christ bezoeken de kinderen thuis voor de huiswerkbegeleiding. En tegelijk kunnen ze hen sociale steun bieden. Door de problemen veroorzaakt door corona is er juist extra ondersteuning nodig. Uw steun daarvoor is hard nodig. Helpt u mee?

Korte samenvatting van het verslag GEMEENTEVERGADERING  18 oktober 2020

 Korte samenvatting van het verslag GEMEENTEVERGADERING  18 oktober 2020
(het gehele verslag is na te lezen: Verslag van de gemeentevergadering van 18 oktober 2020 en wordt gepubliceerd in Rond de Kerken.)
 
Het was een bijzondere gemeentevergadering: naast de goedkeuring over de financiën 2019 werd de gevolgde procedure van het beroepingswerk toegelicht en de te beroepen predikant aan de gemeente voorgesteld. Vanwege Corona waren er rond de 30 gemeenteleden in de kerkzaal, volgden 10 leden de vergadering via een beeldverbinding in de gemeentezaal en deden 22 leden digitaal via ZOOM aan de vergadering mee. Onze voorzitter, Charlotte Verbraak, mijdt vanwege haar gezondheid groepen mensen, Jaap van Dam, de vice-voorzitter, was door ziekte afwezig, met als gevolg dat ondergetekende, die de vergadering mede had voorbereid, de vergadering leidde. 

Kees Bijl heeft de cijfers van het college van kerkrentmeesters gepresenteerd. Verheugd hebben wij kunnen melden dat U als gemeente € 101.362 aan vaste vrijwillige bijdragen bijeen hebben gebracht. Dat is meer dan wij hebben durven dromen. De presentatie is afgesloten door woorden van dank uit te spreken  naar de vele vrijwilligers, die zich tomeloos inzetten; zij zijn van ONSCHATBARE WAARDE voor onze kerk. Daarna heeft Marcel Ganzeman de cijfers van de diaconie en ZWO gepresenteerd. De jaarrekeningen van CvK, Diakonie en ZWO werden met luid applaus onder grote dank aan Kees en Marcel goedgekeurd.

Als voorzitter van de beroepingscommissie heeft Piet Jille de gevolgde procedure toegelicht. Er is een advertentie geplaatst in diverse media. Vanuit Utrecht zijn 22 namen van predikanten doorgegeven die pasten in ons profiel. Eerst is er nog een gesprek geweest tussen ds. Wim Lolkema en de te beroepen predikant. Dit gesprek is in aanwezigheid van Piet Jille en Ellen Peerbolte naar tevredenheid verlopen. De kerkenraad heeft in de vergadering van 16 september ingestemd met de voorgestelde kandidaat, ds. Ellen van Sluijs te Etten-Leur. 

Ds. Ellen van Sluijs kwam samen met haar man onder applaus de kerkruimte binnen en heeft zich uitgebreid aan ons voorgesteld. Ze verliet daarna de kerkruimte en is de manier van stemmen voorgesteld. De aanwezigen gingen akkoord met stemmen bij acclamatie. Daarna kwam ze weer terug onder applaus en bedankte ze de aanwezigen voor dit besluit. 

We kijken terug op een zinvolle, betrokken en enthousiaste vergadering. 
Hartelijke groeten, Eric van der Geer, scriba

Wijn en honing uit Moldavië

Een manier om geld te verdienen in Moldavië is door wijn en honing te verkopen die de mensen daar produceren. Van ieder verkochte fles wijn en van een pot honing van 490g gaat €1,50 naar Moldavië. Als u hierin geïnteresseerd bent, kijk even op www.promoldavie.nl  Via deze site kunt u bestellen.

Meer informatie over de projecten kunt u vinden op www.kerkinactie.nl/brabantvoormoldavië

Namens de ZWO - Alison Jolley

Een thuis voor kwetsbare kinderen in Moldavië

Zondag 18 oktober willen we, vanuit de ZWO,  uw aandacht vragen voor één project binnen onze project Brabant voor Moldavië. Kinderen die in armoede en in gebroken gezinnen opgroeien, zijn en blijven kwetsbaar. Ze hebben in hun jeugd essentiële zaken gemist, zoals goed onderdak, veiligheid, gezonde relaties en onderwijs. Deze groep kinderen kan, eenmaal volwassen, opnieuw in de problemen komen. Vaak zijn ze niet in staat om goede beslissingen te nemen en zelf een stabiel gezin te stichten. De kans is groot dat ook hun kinderen uiteindelijk in dezelfde misère opgroeien. Youth for Christ, partner van Kerk in Actie, wil dit voorkomen en kinderen zoveel zelfvertrouwen en liefde geven, dat ze in staat zijn om te werken aan een beter leven voor zichzelf.

Al sinds 1999 is Youth for Christ in Moldavië actief om kinderen op te vangen. Sinds 2004 doet Youth For Christ dat in samenwerking met de plaatselijke kerken, verspreid over heel het land. De kerken leveren de ruimte en de vrijwilligers. Youth for Christ zorgt ervoor dat vrijwilligers getraind worden en dat er een goed educatief programma ligt om mee te werken.

Op dit moment zijn er 45 dagcentra voor kinderen, verspreid over heel Moldavië, waar 1.400 kinderen opgevangen worden. De dagcentra zijn 3 tot 5 keer per week na schooltijd open. In de centra komen per dag zo’n 20 tot 40 kinderen tussen 6 en 15 jaar. Zij krijgen een warme maaltijd en kunnen meedoen aan allerlei activiteiten.

Tijdens de dienst zal uw hier iets meer over horen. Een deel van de collecte is hiervoor bestemd. Als u niet in de gelegenheid bent om naar de kerk te komen, maar dit project wel met een gift wil steunen, kunt u uw bijdrage overmaken naar: NL48INGB0005018615 t.n.v. Werkgroep ZWO te Bergen op Zoom o.v.v. Brabant voor Moldavië.


Alvast bedankt namens al die kinderen.

Van de ZWO - Voorjaarsactie, Vastenpot en Amnesty International

ZWO – Voorjaarsactie.

In maart hebben we de voorjaarsactie gehouden om geld in te zamelen voor ons project “Brabant voor Moldavië” Jullie hebben, bij elkaar, het geweldig bedrag van € 1.812,00 overgemaakt. Hartelijk dank hiervoor!

 

ZWO – Vastenpot.

Dit jaar liep onze Vastenactie anders dan anders. Na maar twee diensten moest de kerk haar deuren tijdelijk sluiten. Daarom kwamen ook de sobere maaltijden die we in de vastentijd hadden georganiseerd te vervallen. Toch hebben we € 65,00 opgehaald voor het Home Care project in Moldavië. Hiervoor onze dank.

 

ZWO - Amnesty International.

In de loop van het jaar vragen wij regelmatig uw aandacht voor de problemen die er wereldwijd met mensenrechten zijn. Dit doen we in de vorm van onze schrijfacties voor Amnesty International. Amnesty noemt voorbeelden van mensen in schrijnende situaties, die zou kunnen verbeteren door een uitdrukkelijk verzoek aan de verantwoordelijken. Momenteel is het niet mogelijk de handtekeningenactie in de kerk te doen en we weten nog niet wanneer het weer wel zou kunnen. Dat is jammer, maar het goede nieuws is dat het wel mogelijk is om zelf in actie te komen.

Wanneer u contact met Amnesty opneemt via en vraagt om de maandelijkse email voor schrijfacties, dan krijg je iedere maand een mail met voorbeeld brieven waaruit je kunt kiezen, ondertekenen en opsturen. Een alternatief is te vinden via amnesty.nl/kom-in-actie/acties, waar diverse petities en e-mailacties zijn te vinden. Het kost iets meer moeite dan alleen een handtekening zetten na een dienst. Maar voor de mensen om wie het gaat kan dit het verschil maken!

Namens de ZWO, Alison Jolley

Vacature Diakonie

De “Van Dale” schrijft als betekenis van diakonie “ Dienst voor sociale zorg in de Protestantse gemeente mooi dat er gemeente staat en niet kerk, want diakonie is mensenwerk dat vanuit de gemeente gebeurt en meer dan alleen een instituut is. 

Juist omdat het mensenwerk is zoeken we mensen die het diakonaat ( omzien naar elkaar) een warm hart toedragen. Één voordeel, je hoeft er niet enthousiast voor te zijn, want dat word je vanzelf als je met ons in de diakonie aan de slag gaat. Denk nou niet ambtsdrager is niets voor mij, ook binnen de diakonie hebben wij niet stil gezeten en is er meer mogelijk dan je alleen als diaken in te zetten. We willen je daar graag meer over vertellen, dus schroom niet om de telefoon te pakken of via een appje /mail meer informatie te vragen. Laat je verrassen hoe verrassend en inspirerend het werk in van de diakonie is.

Kees de Klerck,
Voorzitter diakonie.

Hartelijk dank


Het is in de vorige nieuwsbrief door anderen al genoemd maar ik wil toch vanuit de diakonie onze waardering en dank uitspreken aan al die mensen die 26 april jl spontaan hebben meegewerkt om die 100 bossen bloemen weg te brengen, u heeft bij het wegbrengen wellicht al bedankjes gehad maar dat wil ik hierbij nogmaals herhalen “Hartelijk dank” - Uw Diakonie.

Vakantietas

Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland kunnen meestal niet op vakantie. Wanneer in de zomervakantie klasgenootjes uitvliegen naar zonnige oorden, blijven zij achter.
Dan duurt de zomervakantie erg lang. Ze kunnen niet weg, en moeten zich dus 6 weken thuis vermaken.
Met de actie Vakantietas van Kerk in Actie kunnen wij kinderen in onze gemeente verrassen met een rugzak vol verrassingen voor de zomervakantie. Deze zijn bedoeld voor kinderen van de basisschool leeftijd, dus van 4 t/m 12 jaar.

Wij, vanuit uw Diakonie, willen de tassen vullen met spullen die de kinderen kunnen gebruiken om zich te vermaken zowel binnen als buiten. Hierbij kunt u denken aan; spelletjes, stoepkrijt, springtouw, ballen, stripbladen, kleur en knutsel spulletjes, enz. Hiervoor hebben we natuurlijk geld voor nodig.

De collecten in de kerkdiensten gaan niet door, dus vragen wij u om een online bijdrage.
Maak alstublieft een collectebijdrage over naar de Diakonie, NL93INGB0005863548 t.n.v. Diakonie Prot. Gemeente Bergen op Zoom o.v.v. Vakantietas.

Alvast bedankt, namens de kinderen.
Alison, Loes en Sacha

Geraniummarkt – denkt u aan de bestelling?

We hebben besloten om de jaarlijkse geraniummarkt door te laten gaan, echter wel met een aangepaste procedure natuurlijk.

Zoals u weet organiseert Jaap van Dam jaarlijks een geraniummarkt ten bate van de kerk. We hebben allemaal het bestelformulier ontvangen. Alleen… we konden het niet in de doos in de kerk achterlaten.

Daarom: geeft u uw bestelling per email door aan Jaap., via . Of belt u hem de bestelling door op telefoonnummer 06-200 173 22.

Uw bestelling krijgt een nummer en u krijgt een tijdstip door waarop u zaterdag 25 april de geraniums kunt ophalen in de fietsenstalling van de Ontmoetingskerk. Op deze wijze kunnen we de benodigde afstand houden van elkaar en werken we volgens de RIVM richtlijnen. U kunt er ook voor kiezen om de geraniums af te laten leveren. Jaap maakt dan een aparte afspraak met u.

De geraniums zijn € 1,50 per stuk. U heeft de keuze uit staande geraniums of hanggeraniums.

Compliment

Een heel groot compliment aan die gemeenteleden die direct klaar stonden toen we vanuit de diakonie hulp vroegen bij het rondbrengen van de Paasgroet op vrijdag en op zondag bij het bezorgen van de bloemen.

Natuurlijk ook een geweldige actie van Jaap van Dam die deze bloemen ons heeft aangeboden.

Hartelijk dank, uit de vele positieve reacties die we kregen mag u weten dat u met deze hulp heel wat mensen verrast en bemoedigd hebt.

Kees de Klerck - Voorzitter Diakonie

Paasgroeten actie

Al jaren is het een goed gebruik in de Protestants kerk om met Pasen een kaart te sturen naar gedetineerden, dit wordt gecoördineerd via Kerkinactie. Dit zou dit jaar ook weer in onze gemeente gebeuren, de kaarten waren besteld en het artikel voor Rond de Kerken was geschreven, toen werden we ingehaald door de werkelijkheid van vandaag en we moesten besluiten om de actie af te blazen. Toch kregen we vanuit de gemeente diverse vragen of er toch kaarten konden worden verstuurd. Wel nu, onder het motto ”als het niet kan zoals het moet, moet het maar zoals het kan” gaan we toch proberen de kaarten die nog over zijn te versturen en u kan daar enorm bij helpen.

Eerst wat over de kaarten zelf, het zijn dubbele kaarten een A en een B gedeelte, het A gedeelte is bestemd voor de gedetineerde u schrijft daar uw naam als afzender op let wel alleen uw naam geen adresgegevens en u kunt een groet of een bemoedigende tekst op de kaart schrijven. Het B gedeelte is bestemd om door de gedetineerde te versturen naar bv het thuisfront, dit jaar extra welkom nu met de corona maatregelen de bezoekprocedure enorm is geminimaliseerd. Op dit gedeelte plakt u een postzegel.

 

Hoe gaan we dit nu veilig aanpakken?

Het wordt een Hink-Stap-Sprong methode:

De Hink: U kunt één of enkel kaarten bij mij ophalen, of u belt of mailt mij en ik kom de gevraagde kaarten bij u bezorgen.

De Stap: U vult de kaart in en plakt een postzegel op kaart B ( mocht u geen postzegel in huis hebben geen probleem dan plakt de diakonie die wel voor u).

De Sprong: U stopt de kaart weer bij mij in de bus, of u belt/mailt mij en ik kom de kaart(en) weer bij op ophalen.

 

De kaarten worden verstuurd in één verzamelenvelop naar een centraal adres alwaar ze verdeeld worden over de penitentiaire inrichtingen. De aloude slogan een kaartje kleine moeite, groot plezier, dit jaar met wat meer moeite maar met zeker heel veel plezier en dankbaarheid is hier zeker van toepassing. Tot slot, we kunnen de kaarten tot 23 april opsturen, dus reageer aub snel.

Namens uw diakonie - Kees de Klerck - 06-22237815 -