Van de voorzitter

Van de voorzitter
Vanaf 1 juli zijn we in onze gemeente begonnen met kerkdiensten in het "nieuwe normaal". Maximaal 80 mensen in de kerkdiensten en een protocol over aankomst en vertrek, afstand houden en voorzichtigheid. We hebben gehoord en gemerkt hoe fijn het is om weer met elkaar gemeente te kunnen zijn. We krijgen ook steeds vaker te horen dat mensen het zingen in de kerk zo missen. Daarom hebben we met het moderamen een extra vergadering ingelast om dit te bespreken en samen met de kerkenraad een besluit te nemen. U leest dit in deze nieuwsbrief. 

Daarnaast willen we in deze nieuwsbrief gelijk gebruik maken van de gelegenheid om ook een aantal andere zaken rondom corona nog eens onder de aandacht brengen, een update dus. Tenslotte is er nog een mededeling van de kerkrentmeesters opgenomen.

Mochten er vragen of gedachten zijn bij u, naar aanleiding van deze nieuwsbrief en corona, schroom niet om mij -of een van de andere kerkenraadsleden- te bellen of te mailen. We zijn altijd bereid met u in gesprek te zijn en van gedachten te wisselen.
 
Tenslotte wens ik u ondanks de hittegolf, een goede en gezellige voortzetting van de zomer.

Met vriendelijke groet,

Charlotte Verbraak