Profielschets Predikant V/M (0,8 FTE * )

“De missie van de protestantse gemeente Bergen op Zoom is vooral een plek van bezinning en geloof te zijn. Daarbij wordt iedereen van harte uitgenodigd om mee te doen.

Als kerkelijke gemeente vinden wij het belangrijk dat het woord van God in Bergen op Zoom gehoord en verstaan wordt. Daarom zeggen wij dat ‘verbinden’ onze missie is. Wij willen de verbinding leggen tussen God en mensen, mensen onderling, en de mens en zichzelf. We willen als protestantse gemeente naar buiten gericht zijn en mensen in alle openheid ontmoeten en in gelijkwaardigheid met hen optrekken.”

  

PROFIELSCHETS PREDIKANT V/M (0,8 FTE*)
*Plus een tijdelijke aanstelling van 0,2 FTE in de eerste 5 jaar

 

Wij zoeken een:  

  Inspirerend leraar en herder die  

 • op stimulerende wijze richting geeft aan de gemeente;
 • die begrip heeft voor en participeert in de Bourgondische Bergse samenleving;
 • gemeenteleden actief weet te betrekken in het gemeenteleven;
 • hierdoor samen met de gemeente vorm en inhoud geeft aan de wijze waarop de gemeente van betekenis is in een steeds veranderende samenleving; 
 • hierbij andere geloofsgemeenschappen in Bergen op Zoom en de PKN kerkgemeenten op de Brabantse Wal opzoekt en samenwerking stimuleert.  

  Verbinder die  

 • de diverse geloofsbelevingen in de gemeente herkent en erkent en deze bijeen kan brengen en houden;   
 • samen met de jongerenwerker werkt aan de verbinding met jongeren, jonge gezinnen en zoekers en samen met de andere (in deeltijd aangestelde) predikant optrekt voor de verbinding met de ouderen;
 • in het bijzonder een voortrekker is in de samenwerking met de Rooms-katholieke kerk in Bergen op Zoom.

Vernieuwer die  

 • het nieuwe beleidsplan onderschrijft;
 • met nieuwe vormen van kerkzijn, vieringen en erediensten op eigentijdse wijze, samen met de collega en de jeugdwerker, invulling geeft aan het kerkelijk leven;
 • een open houding heeft in het gesprek met betrekking tot allerlei onderwerpen die de gemeente van deze tijd bezighoudt;
 • de gastvrijheid van de kerk ook zichtbaar maakt naar buiten toe;
 • ook in de moderne media op aansprekende wijze weet te communiceren. 

  

DESKUNDIGHEID EN ERVARING


Relevante werk- en levenservaring 
 

 • De kandidaat die wij zoeken, heeft ervaring als gemeentepredikant(e), inclusief het werken met jonge gezinnen en jeugd;
 • de kandidaat kan constructief samenwerken met vrijwilligers en professionals die actief zijn in de kerk, zoals beschreven in het organogram (zie het beleidsplan), met kennis van personeelsmanagement 

 

Liturgie en eredienst  

 • De eredienst vormt het hart van de gemeente. Zorg en aandacht voor het geheel van de eredienst, met een verzorgde liturgie en uitdagingen van nieuwe vormen niet schuwend.
 • Een eigentijdse boodschap, verbonden met het dagelijks leven, aansprekend voor alle doelgroepen binnen de gemeente en aantrekkelijk voor zoekers.

  

Pastoraat  

 • Pastorale zorg is belangrijk in de gemeente.  
 • De kandidaat heeft ruime ervaring in het pastoraat en gaat samen met de jeugdwerker, de collega-predikant en een team van vrijwilligers het pastoraat op een frisse wijze vormgeven.

 

Interesse

Herkent u zich in deze profielschets, neemt u dan contact op met de beroepingscommissie:
Uw motivatiebrief met C.V. kunt u tot 20-04-2020 toesturen
 naar bovenstaand e-mailadres

Of bekijk het volgende artikel: Vacature Predikant 0,8 FTE + tijdelijke aanstelling van 0,2 FTE