COVID Protocol en Gebruiksplan

 

Vanaf 3 oktober 2021 zijn er nieuwe versoepelingen van kracht.

 
Aanmelden is niet meer nodig, u bent van harte welkom de dienst bij te wonen!

 

Met ingang van zondag 3 oktober worden de coronaregels rond de kerkdiensten versoepeld, in overeenstemming met de richtlijnen van de PKN. Dat houdt het volgende in:

 • De basisregel “verplicht 1,5 meter afstand houden” verandert in een dringend advies om gepaste afstand te houden. Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven. Deze basisregel helpt aantoonbaar om besmetting te voorkomen (zie www.rijksoverheid.nl/corona)
 • De volgende basisregels blijven onverminderd van belang, omdat het coronavirus niet weg is:
  • Handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog;
  • Thuisblijven en testen bij klachten;
  • Zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes
    
 • Ventilatie blijft zoals aangegeven in Gebruiksplan
 • Van tevoren registreren vervalt
   
 • We vragen niet om de Corona-check QR-code
 • Eén toegangsdeur wordt gehandhaafd
 • Eenrichtingsverkeer wordt gehandhaafd
 • Welkom in het halletje door 1 ambtsdrager die controleert of men de handen desinfecteert
 • Placeren gebeurt door reeds klaargelegde liturgieën, dus naar de zitplaatsen brengen door koster vervalt 
 • Tijdens de kerkdienst wordt zo weinig mogelijk rondgelopen (dus collecte blijft aan de deur)
 • Er mag weer volop gezongen worden door de gemeente
 • Liedboeken kunnen weer van de kerk worden geleend (liederen worden niet meer helemaal afgedrukt in de liturgie)
 • Jassen en tassen meenemen naar zitplaats – dus kapstokken worden niet gebruikt – blijft gehandhaafd
 • In het vak achter de koster wordt de 1,5 m in acht genomen voor hen die dat wensen
 • Koffiedrinken in de grote zaal kan op gepaste afstand.

 

Wat blijven we doen?!

Via het FACEBOOK kanaal (beeld en geluid) een directe link is: Facebook-pagina - Ontmoetingskerk
Tevens zal de dienst rechtstreeks online te beluisteren zijn via kerkdienstgemist een directe link is: kerkdienstgemist.nl

Wanneer de dienst is afgelopen kunt u (ook achteraf) de dienst via de link kerkdienstgemist luisteren.

 
Klik HIER om ons actuele en gehele gebruikersplan in te zien.

 

Rindert Peerbolte