Liturgie voor zondag 20 mei 2018

Liturgie voor Pinksterzondag 2018.

 Voorganger: ds. Willem Vermeulen.

Lectrices:      Ellie, Alison, Deetje en Ute.

Organist:       Piet de Kam.

Muzikale medewerking wordt verleend door cantorij Rejoice o.l.v. Annemiek Vogels.

 

 Welkom door de ouderling van dienst

 Intochtslied gezang 670 : 1, 2, 3, 4 + 7. (Kom schepper God) (a.k.a.k.a.)

             Votum en Groet

 Koor/samenzang: Gezang 700 (Als de wind die waait met vlagen) (k.a.a.)

 Gebed

 Koor/samenzang: gezang 681 (eerst Rejoice en op aangeven dirigent samenzang)

             Gesprekje met de kinderen / we maken kennis met Petrus

Samenzang: Laat de kind’ren tot mij komen,

Alle, alle kind’ren.

Laat de kind’ren tot mij komen,

Niemand mag ze hind’ren.

Want de poorten van mijn rijk

staan voor kind’ren open.

Laat ze allen groot en klein

Bij Mij binnen lopen.

 

Laat de mensen tot mij komen,

Over alle wegen

En ook Petrus mag hier komen,

Houdt hem toch niet tegen!

Want de poorten van mijn rijk

gaan ook voor hem open.

Laat hem aan een kind gelijk

Bij Mij binnen lopen.

aanvang kindernevendienst

Koor- en samenzang: Gezang 322. (Die chaos schiep tot mensenland) (k.a.a.)

            Schriftlezing: Genesis 11 : 1 – 9, Door Ellie.

Samenzang: psalm 87. (Op Sions berg)

            Schriftlezing:             Handelingen 2 : 1 – 8, door Alison.

Handelingen 2 : 9 – 15, door Deetje.

Handelingen 2 : 16 – 24, door Ute.

Samenzang gezang 968. (a.k.a.) (De ware kerk des Heren)

The church's one foundation is Jesus Christ, her Lord, she is his new creation by Water and the Word. From heav'n he came and sought her to be his holy bride; with his own blood he bought her, and for her life he died. Door God bijeen vergaderd, één volk dat hem behoort, als kind'ren van één vader, één doop, één Geest, één woord. Zo offert allerwege de kerk U lof en prijs. Één Naam is aller zegen, één brood is aller spijs. Schon hier ist sie verbunden mit dem, der ist und war, hat selige Gemeinschaft mit der Erlösten Schar. Mit denen die vollendet, zu dir, Herr, rufen wir: Verleih, dass wir mit ihnen dich preisen für und für.

 Verkondiging

 Orgelmeditatief.

 Samenzang / credo: gezang 342. (In God de vader op zijn troon)

 Inzameling

 De kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

             Slotgebed

 Slotlied: gezang 675 (Geest van hierboven)

             Heenzending en zegen

Liturgie voor zondag 13 mei 2018

Liturgie voor zondag 13 mei, moederdag, “wezenzondag”.

 Voorganger: ds. Willem Vermeulen.

Lector:           dhr. Nico v.d. Beukel.

Organist:       Louis Sauter.

 

  

Welkom door de ouderling van dienst

 Intochtslied gezang 663 (Al heeft hij verlaten)

             Votum en Groet

 Samenzang: psalm 27 : 1 + 2. (Mijn Licht, mijn heil is God de Here)

 Gebed

 Samenzang: gezang 868 : 1, 2 + 5. (Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere)

             Gesprekje met de kinderen

 Samenzang:

 Laat de kind’ren tot mij komen,

Alle, alle kind’ren.

Laat de kind’ren tot mij komen,

Niemand mag ze hind’ren.

Want de poorten van mijn rijk

staan voor kind’ren open.

Laat ze allen groot en klein

Bij Mij binnen lopen.

 

Laat de mensen tot mij komen,

Over alle wegen

En ook Martha mag hier komen,

Houdt haar toch niet tegen!

Want de poorten van mijn rijk

gaan ook voor haar open.

Laat haar aan een kind gelijk

Bij Mij binnen lopen.

 aanvang kindernevendienst

             Schriftlezing: Exodus 19 : 1 - 11

 Samenzang: Gezang 659 : 1, 4, 5 + 6. (kondig het jubelend aan))

             Schriftlezing: Johannes 17 : 6 tm 11 en 20 tm 26.

 Samenzang: gezang 666 (De Heer is opgetogen)

 Verkondiging

 Orgelmeditatief.

 Samenzang / credo : gezang 342. (In God de vader op zijn troon)

 Inzameling

 De kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

             Slotgebed

 Slotlied: gezang 725 : 1 + 4. (Gij boden rond Gods troon)

             Heenzending en zegen

Liturgie voor zondag 6 mei 2018

Orde van de dienst op zondag 6 mei 2018 om 10.00u. in de Ontmoetingskerk

We vieren zondag Rogate! “Bidt!”

De kindernevendienst vertelt over Rachel

 

Organist: heer J. Heuseveldt

Lectrix: mevrouw C. Verbraak

 

Orgelspel

Welkom en afkondigingen

Ps 142: 1+2

Groet Votum en aanvangstekst

Ps 142: 3+4

Gebed

Ps 142: 5+6

Inleiding Kindernevendienst

Lied KND

Schriftlezing: Jesaja 45-15-25

L 561

Schriftlezing: Johannes 15, 7-17

Olb 78: 1+3

Verkondiging

L 673

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, besloten met het samen bidden van het Onze Vader

Inzameling van gaven

Olb 235: 1+2

Zegen

L 708: 6+15

 

Liturgie voor zondag 29 april 2018

AOrde van de viering van Schrift en Tafel op zondag 29 april 2018 om 10.00u. in de Ontmoetingskerk.

De Kindernevendienst vertelt over Maria

 

Organist: heer R. Ros

Lector: heer W. van Sluijs

 

Orgelspel

Welkom en afkondigingen

Cantorij: Antifoon 640d

Psalm 98: 1+2

Antifoon L640d

Groet Votum en aanvangstekst

Ps 98: 3+4

Gebed

L657: cantorij vs. 1 gemeente: 2+3+4

Kindernevendienst: Projectlied : Maria

Lied 119b: cantorij en gemeente(refrein)

Schriftlezing: Deuteronomium 4,32-40

L78a cantorij: 1+3 gemeente: 2+4+5

Schriftlezing: Johannes 15, 1-8

L 817: 1+2 cantori;j 3+4+5: gemeente

Verkondiging

L 970: 1+2+3

Tafelgebed

Acclamaties L 405 en L 403a

Onze Vader

Nodiging en uitdeling

Cantorij: Lied van Rutter

Lofzegging

Vredegroet

L424 : wisselzang met cantorij

Dankgebed en voorbeden

Inzameling van gaven

L 653: 1 cantorij 2+5+7 gemeente

Zegen

L 708:1+6