Liturgie voor zondag 17 december 2017

Liturgie voor zondag 17 december 2017, derde advent.

Zondag Gaudete, verblijdt U

 

 

Voorganger: ds. Willem Vermeulen.

Lector:           Ellie Groeneveldt.

Organist:       Piet de Kam.

Muzikale medewerking wordt verleend door: Isja Domincus (dwarsfluit) en Sophie van Sluijs – van Leeuwen (vleugel).

 

 

Er worden drie lampen aangestoken.

 Ik steek drie lampen aan. Helder is hun schijn. 't Duurt nog een klein poosje, dan zal 't kerstfeest zijn.

 Samenzang gezang 444 : 1, 2 + 4. (Nu daagt het in het oosten)

 Welkom door de ouderling van dienst

 Intochtslied: gezang 443. (De engel Gabriël komt aangesneld)

             Votum en Groet

 Samenzang: psalm 95 : 1, 2 + 3 (Steek nu voor God de loftrompet)

 Gebed

 Samenzang: gezang 463 : 6, 7 + 8. (uit: Licht in onze ogen)

             Gesprekje met de kinderen en aanvang kindernevendienst

 Isja en Sophie: Franz Schubert Sonatine op. 137 Gm deel 3 Allegro moderato

             Schriftlezing: Jesaja 35 : 1 – 10.

 Samenzang: uit 119 gezangen: de dorre vlakte der woestijnen.

           Schriftlezing: Lucas 1 : 39 -56

 Samenzang: gezang 157.a. (Mijn ziel maakt groot de Heer)

 Verkondiging.

 Samenzang / credo: gezang 342. (In God de vader op zijn troon)

             Uitleg adventsaktie door de ZWO.

 Inzameling

 Isja en Sophie: Antonín Dvořák Sonatine op. 100 G deel 2 Lhargetto en deel 3 Scherzo.

 De kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

 Samenzang: projectlied Jesaja : 1, 4 + 5.

             Slotgebed

 Slotlied: gezang 442 (Op U, mijn Heiland)

             Heenzending en zegen.

Liturgie voor zondag 10 december 2017

Orde van dienst voor zondag 10 december 2017 om 10.00u. in de Ontmoetingskerk.

We vieren de Maaltijd van de Heer

Rejoice onder leiding van mw. A. Vogels verleent medewerking.

De kindernevendienst vertelt over Jozef

Organist: de heer W. van Kempen

Lectrix: mevrouw A. Beukman.

 

Orgelspel

Welkom en afkondigingen

Kaarsen aan + gedicht

Steek twee lampen aan.                                                                                                                                                                  Licht wordt groter nu.                                                                                                                                                                             Donker gaat verdwijnen.                                                                                                                                                                         Heer, wij danken U!
 

Antifoon 432b

Ps 80: 1+2

Groet Votum en aanvangstekst

Ps 80: 3+4

Gebed

Ps 80: 6+7

Kindernevendienst: AWN 1,6: 1+4

Schriftlezing: Jes. 40: 1-11

L 158a: Koor : vers 1, gemeente 2+3

Schriftlezing : Johannes 1, 19-28

L 456b: rejoice 1+3+5+7 gem: 2+4+6+8

Verkondiging

Koor : Donker de nacht

L 456b: Koor : 1+3+5+7 gemeente : 2+4+6+8

Kinderen komen terug

Viering van de Maaltijd( we vieren het in lopende vorm vanaf de zijkanten. In het midden staat iemand met een beker druivensap; u kunt drinken uit of dopen in de beker)

Acclamatie:

V: De Heer zij met u!

Gem: en met uw geest!

V: verheft uw hart!

Gem: wij zijn met ons hart bij de Heer!

V: Brengen wij dank aan de Heer onze God!

Gem: Hij is onze dankbaarheid waardig!

Tafelgebed(Dienstboek p. 238)

Acclamaties:

L 405:1

L 403a

Onze Vader

Nodiging en uitdeling: koor zingt: Wie soll ich dich empfangen?

Lofzegging

L 439: gemeente: 1+3+4 koor: 2

Dankgebed en voorbeden

Inzameling van gaven

L 440: 1+2+4

Zegen

 

Liturgie voor zondag 28 november 2017

Liturgie voor zondag 3 december 2017, eerste advent.

 Voorganger: ds. Willem Vermeulen.

Lector:           Imke Greiner

Organist:       Rein Ros

 

 

Orgelspel

             Binnenkomst kerkenraad

 Een kind steekt de eerste lamp aan.

 Ik steek één lampje aan.                                                                                                                                                          Kerstfeest is nog ver.                                                                                                                                                                          Kijk eens naar het vlammetje.                                                                                                                                                                't lijkt wel een ster!

 Samenzang:gezang 287 : 1 + 2 (Rond het licht dat leven doet)

 Welkom door de ouderling van dienst

 Intochtslied psalm 25.a. (Mijn ogen zijn gevestigd op God)

             Votum en Groet

 Samenzang: gezang 466 : 1, 2 + 5. (O kom, o kom, Immanuel)

 Gebed

 Samenzang: gezang 463 : 2, 6, 7 + 8. (Licht in onze ogen)

             Gesprekje met de kinderenen aanvang kindernevendienst

             Schriftlezing: Jesaja 40 : 1 – 11.

 Samenzang: gezang 439 : 1 + 2. (Verwacht de komst des Heren).

             Schriftlezing: Lucas 1 : 5 – 25.

 Samenzang: gezang 158.a. (God zij gelooft uit alle macht)

 Verkondiging

 Orgel meditatief.

 Samenzang / credo: gezang 342. (In God de vader op zijn troon)

             Vanuit de ZWO wordt verteld over het advent project.

 Inzameling

 De kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

             Projectlied Jesaja Vers 1 + 2.

             Slotgebed

 Slotlied: gezang 435 : 1 + 3 ((Hef op uw hoofden)

             Heenzending en zegen