Liturgie voor zondag 12 juli 2020

Liturgie voor zondag 12 juli 2020.

Voorganger: ds. Willem Vermeulen.

Lector: Charlotte Verbraak.

Vertelling: Mirjam Wakkee.

Organist: Johan Heuseveldt.

Samenzang door: Ineke en Gerard de Vries

Solo-zang/muziek: Carina en Ruben Wigman.

orgelspel

Welkom door de ouderling van dienst

Intochtslied: Laat de kind’ren tot mij komen. (alles wordt nieuw I nr 20)

Laat de kindren tot mij komen,
alle, alle kindren.
Laat de kindren tot mij komen,
niemand mag ze hindren.
Want de poorten van mijn rijk,
staan voor kindren open,
laat ze allen groot en klein,
bij mij binnen lopen.

Laat de mensen tot mij komen,
over alle wegen.
Laat de mensen tot mij komen,
houdt ze toch niet tegen.
Want de poorten van mijn rijk,
gaan ook voor hen open,
als ze aan een kind gelijk,
bij mij binnen lopen.

Votum en Groet

samenzang: Gezang 706. (Dans mee met vader, zoon en geest)

Kring van kinderen / kaarsjes aansteken.

Gebed.

Samenzang: gezang 304.

Verhaal door Mirjam: kikker vindt een vriendje.

solozang / muziek: You’ve got a friend in me (Toy story).

Schriftlezing / vertelling uit Lucas 19 : Zacheus.

Samenzang: gezang 314. (Here Jezus, om uw woord)

Verkondiging

Orgelmeditatief.

Praatje door Annuska.

Mededelingen over de inzameling

solozang / muziek: I won’t give up’ van Jason Mraz.

Slotgebed

Slotlied: gezang 423. (Nu wij uiteengaan)

Heenzending en zegen

solozang / muziek: ‘Remedy’ van Adele.

----------------------------------------------------------------------

Collecte:
Voor de mensen die thuis meeluisteren en toch ook iets in de collectezak willen doen, hier is een alternatief! 

Online collecte

 

 

Liturgie voor zondag 5 juli 2020

ORDE VAN DIENST ZONDAG 5 JULI 2020, BERGEN OP ZOOM

 

Voorganger: mevr C.E. Bakker, te Sommelsdijk

Organist: Wim van Kempen

m.m.v. Sanne de Hond en Thijs Broere, trompet

Lector: Wim van Sluijs

Kindermoment: Marianne Scheele

Kosters: Ans de Laater

Ellie Groeneveld

Eveline op den Dries

 

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Psalm van de zondag: Psalm 84 : 1 en 6

Moment van stil worden

Beginwoorden en groet

V Onze hulp is in de Naam van de Heer

A die hemel en aarde gemaakt heeft

V die trouw blijft tot in eeuwigheid

A en nooit laat varen het werk van Zijn handen.

 

V De Heer zij met u.

A Ook met u zij de Heer.

Drempelgebed

V: O God, keer U naar ons toe

A: En doe ons weer leven met hart en ziel.

V: Laat ons, o Heer, uw liefde zien

A: en geef ons uw heil

V: O God! Hoor ons gebed

A: en laat ons geroep tot U komen. Amen

Lied 287 : 1 en 2 (Rond het licht dat leven doet)

Kyriëgebed

Glorialied: Lied 713 : 1 en 2 (Wij moeten Gode zingen)

Gebed bij het opengaan van de Bijbel

Verhaal voor de kinderen door Marianne Scheele

Orgelspel over kinderlied

Eerste lezing: Zacharia 9 : 9 – 12

Orgel/trompet over Psalm 145 of Lied 550

Tweede lezing: Matteüs 11 : 25 – 30

Lied 936: alle coupletten, gesproken met orgelmuziek

Uitleg en verkondiging

Meditatief

Lied 840 : 1 en 2 (Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom)

Mededelingen over de collecte

Gebeden (voorbeden, stil gebed, afgesloten met gezamenlijk ‘Onze Vader’)

Slotlied : Lied 418 : 1 en 3 (God, schenk ons de kracht)

Heenzending en zegen met gesproken ‘Amen’

Muziek

 

-----------------------------------------------------------------------

Collecte:
Voor de mensen die thuis meeluisteren en toch ook iets in de collectezak willen doen, hier is een alternatief! 

Online collecte

 

 

 
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Liturgie voor zondag 28 juni 2020

Liturgie voor zondag 28 juni 2020, vierde zondag na Pinksteren.

 

 

Voorganger: ds. Willem Vermeulen.

Lector: Ellie Groeneveld.

Organist: Janno den Engelsman.

 

 

Orgelspel

Fantasie F-dur Johann Ludwig Krebs

 

Welkom door de ouderling van dienst

 

Intro: Kom schepper Geest (gezang 360 : 1, 2 + 3)

-vers 1 Zetting

-vers 2 Jehan Titelouze

-vers 3 Nicolas de Grigny

 

Votum en Groet

 

Voorganger: In de naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

gemeente: amen.

voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer,

gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft.

voorganger: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden,

gemeente: en laat ons weer in vrede leven,

voorganger: amen.

 

Klein gloria: U komt de lof toe. (gezang 339.c.)

 

Kyrie gebed

 

Gloria: God in den hoog’alleen zij eer. (gezang 302)

-vers 1 zetting

-vers 2 Johann Peter Kellner

-vers 3 Johann Sebastian Bach

 

Verhaal voor de kinderen, verteld door Marianne. (Filippus)

 

Orgelspel over: Laat de kind’ren tot mij komen.

 

Schriftlezing: psalm 24.

 

Orgelspel over psalm 24, arrangement van Anton van Noort.

-vers 1 zetting

-vers 2,3 Anthoni van Noordt

 

 

Schriftlezing: Lucas 5 : 1 -7 en Galaten 5 : 22-24.

 

Orgelspel over: wat zijn de goede vruchten (gezang 841 : 1 + 2).

 

Verkondiging

 

Orgelmeditatief / credo over gezang 342. (In God de vader op zijn troon).

 

Mededelingen over de inzameling

 

Slotgebed

 

Heenzending en zegen

 

Orgelspel: In dir ist freude (J.S. Bach)

-----------------------------------------------------------------------

Collecte:
Voor de mensen die thuis meeluisteren en toch ook iets in de collectezak willen doen, hier is een alternatief! 

Online collecte

 

 

 
 
What do you want to do ?
New mail

Liturgie voor zondag 14 juni, eerste zondag na trinitatis

 


Voorganger:              ds. Willem Vermeulen.

Lector:                       Elsbeth Huffmeijer.

Organist:                   Wim van Kempen.

Dwarsfluit:                Isja Dominicus.

m.m.v. zangersgroepje o.l.v. Annemiek Vogels.

 


 

Welkom door de ouderling van dienst

 

Psalm van de intocht Psalm 8.c. (Heer onze Heer hoe heerlijk is uw naam)

           

            Voorbereiding

 

Voorganger:    In de naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

gemeente:                    amen.

voorganger:     Onze hulp is in de naam van de Heer,

gemeente:                    die hemel en aarde gemaakt heeft.

voorganger:     Heer, vergeef ons al wat wij misdeden,

gemeente:                    en laat ons weer in vrede leven,

voorganger:     amen.

 

Orgel en fluitspel.

 

Kyrie gebed

 

Kyrie gezang 301 k.

 

Samenzang / gloria: gezang 304. (Zing van de Vader)

 

            Aandacht voor de kinderen / verhaal door Marianne Scheele.

 

Zangers: gezang 706. (Dans mee met Vader, Zoon en Geest)

 

            Schriftlezing: Jesaja 12 : 1 - 6

 

Orgelspel over psalm 100. (Juich Gode toe, bazuin en zing)

 

            Schriftlezing: Mattheus 9 : 35 t.m. 38 en 10 : 11 t.m. 14.

 

zangers: gezang 973 (Om voor elkaar te zijn uw oog en oor)

 

Verkondiging

 

Orgel- en fluitspel.

 

Credo / gelezen.  

 

Aandacht voor de inzameling

 

            Slotgebed

 

Slotlied: gezang 705. (Ere zij aan God de vader)

 

            Heenzending en zegen

 

Orgel/fluitspel.

 


 Collecte:
Voor de mensen die thuis meeluisteren en toch ook iets in de collectezak willen doen, hier is een alternatief! 

Online collecte

 

 

 
What do you want to do ?
New mail

Kerkdiensten

zondag 12 juli 10:00u
BOLWERK ZUID 134
Kerkdienst ds. W. Vermeulen
zondag 19 juli 10:00u
BOLWERK ZUID 134
Kerkdienst ds. G. Smit
zondag 26 juli 10:00u
BOLWERK ZUID 134
Kerkdienst ds. W. Lolkema
zondag 2 augustus 10:00u
BOLWERK ZUID 134
Kerkdienst
zondag 9 augustus 10:00u
BOLWERK ZUID 134
Kerkdienst ds. W. Lolkema

Laatste 5 uitzendingen van kerkradio via kerkomroep

  • Uitzending van Ontmoetingskerk Protestantse Gemeente op 12-07-2020 09:50 Tijdsduur: 76 minuten
  • Uitzending van Ontmoetingskerk Protestantse Gemeente op 05-07-2020 09:50 Tijdsduur: 67 minuten
  • Uitzending van Ontmoetingskerk Protestantse Gemeente op 28-06-2020 10:51 Tijdsduur: 72 minuten
  • Uitzending van Ontmoetingskerk Protestantse Gemeente op 21-06-2020 11:32 Tijdsduur: 44 minuten
  • Uitzending van Ontmoetingskerk Protestantse Gemeente op 21-06-2020 10:54 Tijdsduur: 36 minuten