Liturgie voor zondag 15 oktober 2017

Orde van de dienst op zondag 15 oktober 2017 om 10u. in de Ontmoetingskerk

 De Kindernevendienst vertelt over “De verloren penning”(Lukas 15,8-10)

 Met medewerking van Ds. Titus uit India.

 

Organist: de heer J. Heuseveldt

Lectrix: mw. L. de Klerck

 

Orgelspel

Oefenen: L 896: 1+2+3+4

Welkom en afkondigingen

Ps 65: 1+2

Groet Votum en aanvangstekst

Ps 65: 3

Gebed

Ps 65: 4

Kindernevendienst

L 896: 1+2+3+4

Schriftlezing: Jesaja 25, 1-8

L 762: 1+2+3+4( op melodie Lb 27)

Schriftlezing: Mattheüs 22,1-14

L 384: 1+2+3+4+5

Verkondiging

L 751: 1+2+3

Bijdrage Ds. Titus

L 751:5

Kinderen komen terug uit de nevendienst

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, besloten met het samen bidden van het Onze Vader

Inzameling van gaven

L 898: 1+2

Zegen

 

Na afloop zal ds. Titus een powerpoint-presentatie geven over zijn project onder het genot van koffie in de grote zaal.

 

 

 

 

Liturgie voor zondag 8 oktober 2017

Liturgie voor zondag 8 oktober 2017, zondag van het werelddiakonaat.

 Viering van het Heilig Avondmaal.

 De ZWO commissie start vandaag met hetproject “Op zoek naar veiligheid”

 

 Voorganger: ds. Willem Vermeulen.

Lector:           Wim van Sluijs.

Organist:       Rein Ros.

 

 Welkom door de ouderling van dienst

 Intochtslied: gezang 287 : 1, 2 + 4. (Rond het licht dat leven doet)

             Votum en Groet

 Samenzang: gezang 973. (Om voor elkaar te zijn uw oog en oor)

 Gebed

 Samenzang: gezang 304. (Zing van de Vader)

             Power point presentatie over Ethiopië.

 Samenzang: Op zoek naar houvast.

             Aanvang kindernevendienst

             Schriftlezing: Genesis 41 : 14 – 31.

 Samenzang: psalm 72 : 1, 4 + 7.

             Schriftlezing: Marcus 14 : 12 - 15

 Samenzang: Wij delen geloof.

 Verkondiging

 Samenzang / credo: gezang 342. In God de vader op zijn troon.

             Gebed / gedicht: Ik wil als het water zijn.

 Inzameling

 De kinderen komen terug uit de kindernevendienst / het openhuis wordt gevuld.

             Tafelgebed

 Zingen tijdens het tafelgebed:

 Samenzang: gezang 405 : 1 + 4. (Heilig heilig)

 Samenzang gezang 394. (Hoog staat de paaskaars opgericht).

             Slotgebed

 Slotlied: gezang 416. (Ga met God)

             Heenzending en zegen

Liturgie voor zondag 1 oktober 2017

Liturgie voor zondag 1 oktober 2017.

 “Met de kinderen in de kring”.

 Voorganger: ds. Willem Vermeulen.

Lector:           Nico v.d. Beukel

Organist:       Louis Sauter

Medewerking wordt verleend door het DCC koor o.l.v. Ineke de Vries.

  

Koorzang voor de dienst: Lord, speak to me.

Welkom door de ouderling van dienst

Koor/samenzang: Dit is een morgen (gez 216: koor vers 1, allen vers 2 + 3.)

Votum, Groet en gebed

 Samenzang: gezang 288. (goede morgen, welkom allemaal)

 Kringgesprek / aansteken van kaarsjes

 Samenzang: AWN I, 20. Laat de kind’ren tot mij komen.

 Vervolg kringgesprek / verhaal.

             Aanvang kindernevendienst.

 Koorzang: psalm 23.

             Schriftlezing: Lucas 7 : 11 – 17.

 Samenzang: gezang 713 : 1, 2 + 5. (Wij moeten Gode zingen)

 Verkondiging

 Samenzang / credo: gezang 342. (In God de vader op zijn troon)

 Inzameling

 Koorzang tijdens de inzameling: thank be to god.

 De kinderen komen terug uit de kindernevendienst / we kijken in het open huis.

 Samenzang: gezang 184. (De herder heeft zich niet vergist)

             Slotgebed

 Koorzang: A clare benediction:

Moge de Heer, zijn genade over u schijnen.

Moge het licht van zijn aanwezigheid uw gids zijn.

Moge zijn geest altijd aan uw zijde staan.

Moge zijn engelen ,over u waken terwijl u slaapt.

Moge u hem lief hebben en hem dienen.

             Heenzending en zegen

 Slotlied: gezang 675. (Geest van hierboven).