Liturgie voor zondag 10 oktober 2021

LITURGIE VAN DE DIENST VAN SCHRIFT EN TAFEL OP ZONDAG 10 OKTOBER 2021 IN DE ONTMOETINGSKERK TE BERGEN OP ZOOM

ZWODIENST IN HET KADER VAN HET MOLDAVIËPROJECT

 

Medewerkers:

Organist: Johan Heuseveldt

Lector: Marlies Blesgraaf

Gebed: Alison Jolley

Gedicht: Ingrid Bras

Koster: Ans de Laater

Voorganger: Ds. Ellen van Sluijs

 

DIENST VAN DE INTOCHT

Orgelspel.

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

 

Groet:

V: De Heer zij met U

A: Ook met U zij de Heer

V: Domnul sa fie cu tine

A: De asemenea, alaturi de tine fii Domnul

 

Lied: Psalm 121:1

 

Bemoediging en drempelgebed:

V: Onze hulp is in de Naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft.

Drempelgebed.

Over de viering

Gedicht

Als we weer het brood gaan breken

Dat gij, Heer, ons geeft

Leer ons dan met hen te delen

Die geen deel van leven heeft

 

Als wij van de feestwijn drinken

Die Gij, Heer, ons geeft

Leer ons dan om te gedenken

Wie een lege beker heeft.

 

Als wij samen in de kring staan

om wat Gij ons geeft

leer ons dan om vast te houden

wie geen hand in handen heeft.

 

Als wij weer de lofzang zingen

Om wat God ons geeft

Leer ons dan om voor hen te roepen

Die geen stem meer over heeft.

 

Als wij zo de toekomst vieren

Die Gij, Heer, ons geeft

Leer ons dan vandaag te zorgen

Voor wie zelfs geen morgen heeft.

 

Lied: Aan U behoort, o Heer der heren. Lied 978 (tijdens dit lied worden er foto’s van Moldavië getoond)

 

DIENST VAN HET WOORD

Gebed om de Heilige Geest.

Gesprekje met de kinderen, waarna ze naar de nevendienst mogen.

De kaars wordt aangestoken, terwijl we zingen:

Wij gaan voor even uit elkaar.

 

Wij gaan voor even uit elkaar,

en delen nu het licht.

Dat licht verteld ons iets van God.

Op Hem zijn wij gericht.

 

Wij geven Gods verhalen door,

En wie zich open stelt,

ervaart misschien een beetje licht,

door wat er wordt verteld.

 

Straks zoeken wij elkaar weer op

en elk heeft zijn verhaal.

Het licht verbindt ons met elkaar.

Het is voor allemaal.

 

Evangelielezing: Johannes 5:1-18

Lied: Hij, die de blinden weer liet zien. Lied 534

Overweging.

Muzikaal intermezzo.

Tijdens dit intermezzo komen de kinderen terug van de nevendienst.

Muziek: Ik wens jou een dak boven je hoofd. Tekst en muziek: Trinity.

Ik wens jou een dak boven je hoofd
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood
dat je rustig slapen kunt, de hele nacht
dat de liefde van je leven op je wacht

Ik wens jou genoeg om door te gaan
dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan
ik wens jou -volle dagen toe - en vrije tijd
met kinderen om je heen, tot aan het eind

een muur voor de wind
en een vuur voor de kou
een jas voor de regen
en een vriend dichtbij jou

‘k wens jou vrede toe om wie je bent
dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent
dat de liefde aan je hart vervulling geeft
in elk van de seizoenen dat je leeft

een muur voor de wind
en een vuur voor de kou
een jas voor de regen
en een vriend dichtbij jou

Ik bescherm je voor de wind, en vindt voor jou een schuilplaats
in de nacht maak ik een vuur want dan word jij niet bang
in het donker loop ik naast je als een trouwe engel
ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang

 

DIENST VAN DE OFFERANDEN.

Voorbeden.

Na de woorden:”daarom bidden en zingen wij”zingen we Laudate omnes gentes. Lied 117D

Stil gebed.

DIENST VAN HET WOORD

Nodiging en gesproken tafelgebed

Tafellied: Lied 365 Wij dragen onze gaven. Lied 365: 4,5 en 6.

Vredegroet:

Voorganger: Pacea lui Hristos este cu voi

Allen: De Vrede van Christus is met U.

 

Instellingswoorden over het brood

Tijdens het eten van het brood, wordt er gemusiceerd op orgel.

Instellingswoorden over de wijn.

Tijdens het drinken van de wijn, wordt er gemusiceerd op orgel.

 

We luisteren samen naar het Onze Vader, zoals dat in Moldavië gebeden wordt.

DIENST VAN DE UITTOCHT

Slotlied: In Christus is noch west noch oost. Lied 969

Allen: Amen, amen, amen.

We luisteren naar Moldavische muziek.

 

Wilt u een online gift of aan een collecte geld geven?!

Dat kan via SKG-collect