Liturgie voor zondag 17 oktober 2021

Kerkdienst in de Ontmoetingskerk te Bergen op Zoom

Zondag 17 oktober 2021 10.00 uur

Lector: mw. Helma van Balen

Voorganger: ds. Wim Lolkema

Organist: dhr. Rein Ros

Mmv cantorij Rejoice olv mw. Annemiek Vogels

MOTTO: HEERSEN???

 

 

Orgelspel

 

Welkom en Mededelingen

 

Bundel Gezangen voor Liturgie 643

Rejoice

Vol van verwachting zijn wij gekomen,

om weer te weten waartoe wij bestaan.

Verstillend van binnen, verlangend te horen

het levende Woord dat opnieuw wordt geboren

waar mensen in aandacht en liefde verstaan.

 

ALLEN

Tijd vloeit ineen; verleden wordt heden,

toekomst wordt nu, maar altijd blijft het Woord:

herinnerd te worden aan hoe wij bedoeld zijn,

herscheppen de wereld waarmee wij vergroeid zijn,

die opdracht aan alles wat ademt gaat voort.

 

ALLEN

Samengekomen om te gaan vieren

uur van gemeenschap, van Woord en van Geest,

dat warm en met liefde en licht is doorweven,

ons helpt om ons leven gestalte te geven.

Verwachtingsvol zijn wij gereed voor dit feest.

 

Stilte - Beginwoorden - Groet

v: In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

A: Amen.

v: Onze hulp is in de Naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft.

v: De Heer zij met u;

A: ook met u zij de Heer.

 

Rejoice: antifoon - Lied 711-B en Psalm 119: 1

ALLEN: Psalm 119: 12 en 40

Rejoice: antifoon - Lied 711-B

 

Smeekgebed

Lied 146-A

Rejoice: 1

ALLEN: 7

 

Gebed bij de opening van de Schriften:

Lied 275

Rejoice 1 en 2

ALLEN: 3

Rejoice 4

ALLEN: 5

 

Moment met de kinderen

 

Eerste Schriftlezing: Jesaja 66: 10 t/m 14

Lied 1005

Rejoice: 1,2 en 4

ALLEN: drie maal het Refrein (als het kan Engelstalig)

 

Tweede Schriftlezing: Marcus 10: 32 t/m 45

Rejoice Psalm 19-A

 

Uitleg en verkondiging

Lied 653

Rejoice: verzen 1 en 2

ALLEN: vers 7

 

Herbevestiging van mw. Jannie Hulsbergen tot diaken

We ZINGEN staande: Lied 568-A, drie maal (Ubi Caritas)

 

Kort gebed en door Rejoice gezongen: Onze Vader Verborgen

(Huub Oosterhuis / Tom Löwenthal)

Onze Vader verborgen
uw naam worde zichtbaar in ons
uw koninkrijk kome op aarde
uw wil geschiede, een wereld
met bomen tot in de hemel,
waar water schoonheid, en brood
gerechtigheid is, en genade -
waar vrede niet hoeft bevochten
waar troost en vergeving is
en mensen spreken als mensen
waar kinderen helder en jong zijn,
dieren niet worden gepijnigd
nooit één mens meer gemarteld,
niet één mens meer geknecht.
Doof de hel in ons hoofd
leg uw woord op ons hart
breek het ijzer met handen
breek de macht van het kwaad.
Van U is de toekomst
kome wat komt.

 

Aandacht voor de collecten

We gaan staan. We ZINGEN Lied 825: 1 en 5

 

Wegzending en Zegen, door ons allen gezongen AMEN.

Wilt u een online gift of aan een collecte geld geven?!

Dat kan via SKG-collect