Liturgie voor zondag 1 mei 2022

Kerkdienst in de Ontmoetingskerk te Bergen op Zoom

Zondag 01 mei 2022

10.00 uur

Lector: mw. Helma van Balen

Organist: dhr. Martijn Pieterman

Voorganger: ds. Wim Lolkema

Mmv het Dutch Christian Choir (DCC) olv mw. Ineke de Vries

Pianist: dhr. Hikmet Bilalov

 

MOTTO: Stilte…en dan een snik…

 

 

Orgelspel

 

Welkom en Mededelingen

 

We ZINGEN Psalm 33: 1 en 8.

Stilte - Beginwoorden - Groet

v: In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

A: Amen.

v: Onze hulp is in de Naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft.

v: De Heer zij met u;

A: ook met u zij de Heer.

 

DCC zingt: Look at the World.

Kijk naar de wereld naar alles om je heen en verwonder je elke dag.
Zoveel vreugde en wonderen, zoveel mirakelen op ons pad.
Lof aan U o Heer voor heel de schepping
Geef ons een dankbaar hart,

alle gaven die wij delen en elke zegen en alle dingen die van U komen.

 

Gebed van verootmoediging

We ZINGEN Lied 895.

 

Woord van vergeving

DCC zingt: In His Love.

In Zijn liefde is Christus gekomen om onze herder en gids te zijn.
God had de hele wereld lief. Zijn liefde geeft ons weer hoop en overwinning.

 

Leefregel

We ZINGEN Lied 886.

 

Gebed bij de opening van de Schriften

DCC zingt: Anthem for the World

Over de hele wereld hoor ik duizend verschillende stemmen zingen .
Het wordt elke dag sterker als wij samen zingen.

 

Moment met / voor de kinderen, begin van de kindernevendienst

We ZINGEN:
Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God. Op Hem zijn wij gericht.

Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar: het is voor allemaal.

 

Eerste Schriftlezing: Genesis 49: 8 t/m 12

DCC zingt: You Raise Me Up.

Wanneer ik mij slecht voel,

wanneer er problemen komen en mijn hart verbrandt,
dan ben ik er nog en wacht in stilte.

Tot jij komt en een tijdje bij mij zit.
Jij tilt mij op, zodat ik op de bergen kan staan,

om stormige zeeën te bewandelen.
Jij bent sterk en tilt mij op tot meer dan ik kan zijn.

 

Tweede Schriftlezing: Openbaring 5

We ZINGEN Lied 413: 1.

 

Uitleg en verkondiging

DCC zingt: For the Music of Creation.

De muziek geeft ons inspiratie en vreugde in ons leven.
God , onze God,  maak onze stem tot eer en glorie van Uw naam.

 

Gebeden en Onze Vader

Aandacht voor de collecten

We gaan staan. We ZINGEN ons slotlied: Lied 634: 1 en 2.

 

Wegzending en Zegen, door ons allen gezongen AMEN.

We Zingen: Gezang 708: 1 en 6

Wilt u een online gift of aan een collecte geld geven?!

Dat kan via SKG-collect