Liturgie voor zondag 4 september 2022

Liturgie voor de dienst op zondag 4 september 2022.

voorganger: ds Willem Vermeulen

organist: dhr. Rein Ros

koster: Mevr. Ans de Laater

 

Welkom door de ouderling van dienst

Intochtslied: psalm 139 : 1, 3 + 14. (Heer, die mij ziet zoals ik ben)

Bemoediging en Groet
Voorganger:    ‘Onze hulp is in de naam van de Heer’

Allen:              ‘die hemel en aarde gemaakt heeft’

Voorganger:    ‘Genade zij u en vrede van God, onze Vader,van Zijn Zoon,                                       Jezus Christus en van de Heilige Geest’.

Allen:              ‘Amen’

Drempelgebed

Voorganger:    Heer, vergeef ons al wat wij misdeden.

Allen:              en laat ons weer in vrede leven, Amen.

 

Kyrie-Gebed

Glorialied gezang 146.c. : 1, 3 + 7. (alles wat adem heeft love de Here)

            aanvang kindernevendienst / kinderliedje.

Samenzang: gezang 845. (Tijd van vloek en tijd van zegen).

            Schriftlezingen: Deuteronomium 30 : 11 - 20.

Samenzang: gez 316. (Het woord dat U ten leven riep)

            Schriftlezingen: Lucas 14 : 25-33.

Samenzang: gezang 323. (Hoor, maar ik kan niet horen)

Verkondiging

Samenzang / credo: Gezang 342. (In God de vader op zijn troon)

            Slotgebed / stil gebed / onze vader.

Inzameling.

Slotlied: gezang 725. (Gij boden rond Gods troon).

            Heenzending en zegen

 Wilt u een online gift of aan een collecte geld geven?!

Dat kan via SKG-collect