Liturgie voor zondag 11 september 2022

Kerkdienst in de Ontmoetingskerk te Bergen op Zoom

Zondag 11 september 2022 10.00 uur

Mmv:

dhr. Nico van den Beukel, lector

dhr. Johan Heuseveldt, organist

                                                                                                             ds. Wim Lolkema, voorganger

 

MOTTO: Vertellen hoe het zit.

 

De VOORBEREIDING

 Orgelspel

Welkom en mededelingen

 Aanvangslied: Psalm 63: 1 en 3

Voorganger : In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

ALLEN : AMEN

Voorganger : Onze hulp is in de Naam van de Heer

ALLEN : die hemel en aarde gemaakt heeft.

Voorganger : Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

ALLEN : en doe ons weer in vrede leven.

Voorganger : AMEN.

 We ZINGEN Gezang 8A: 1,3 en 6.

We gaan zitten.

 Smeekgebed / gebed bij de opening van de Schriften

We ZINGEN Gezang 725: 1 en 4.

                                                                                  De DIENST van het WOORD

 Moment met / voor de kinderen

 Eerste Schriftlezing: Psalm 8

We ZINGEN Gezang 8-B: 1,3,4 en 5.

 Tweede Schriftlezing: Handelingen 17: 16 t/m 21 en 22 t/m 28

We ZINGEN Gezang 837: 1 en 4.

 Uitleg en Verkondiging

We ZINGEN Gezang 825: 1 en 3.

                                                                                  De DIENST van GEBEDEN en GAVEN

 Gebeden en Onze Vader

Aandacht voor de collecten

 We gaan staan en ZINGEN ons slotlied: Gezang 825: 4 en 5.

 Wegzending en Zegen, driemaal gezongen AMEN

 

Wilt u een online gift of aan een collecte geld geven?!

Dat kan via SKG-collect