Liturgie voor zondag 18 september 2022

LITURGIE VOOR DE VIERING VAN DE ZONDAGMORGENDIENST OP
18 SEPTEMBER 2022 IN DE ONTMOETINGSKERK TE BERGEN OP ZOOM

In deze dienst zal gedoopt worden Riley Liv Becht
dochter van Sara en Dwayne Becht
Zusje van Hayley  en Marley

 Orgel: Kees van Dis

Lector: Charlotte Verbraak

Koster: Ans de Laater, Ellie Groeneveld, Evelien Op Den Dries

Voorganger: Ds. Ellen van Sluijs

 

DIENST VAN DE INTOCHT.

 Orgelspel.

 Verwelkoming door de ouderling van dienst.

 Groet:

V: De Heer zij met U

A: Ook met U zij de Heer.

 Intochtslied: Zomaar een dak. Lied 276: 1 en 2

.Bemoediging en drempelgebed:

V: Goede God vandaag mogen we het doopfeest vieren.

K: Wij verheugen ons erop en zijn verheugd.

V: Help ons aanstekelijk voor elkaar te zijn en ons te verheugen op Uw toekomst.

K: Alle mensen worden recht gedaan.

A: Heel de aarde zal bloeien van Uw trouw.

V: Niet alleen vandaag, maar alle dagen van ons leven.

A: Amen.

 DIENST VAN DE DOOP.

 Inleiding op de doop en doopgebed.

 Riley wordt binnengebracht, terwijl we zingen:Laat de kind’ren tot mij komen.

Uit: Alles wordt nieuw. Deel I. Lied 20.

 Laat de kind’ren tot mij komen;  alle, alle kind’ren.
Laat de kind’ren tot mij komen, niemand mag ze hind’ren.

Want de poorten van mijn rijk staan voor kind’ren open.
Laat ze allen groot en klein bij mij binnen lopen.

Laat de mensen tot mij komen over alle wegen.
Laat de mensen tot mij komen, houdt ze toch niet tegen.

Want de poorten van mijn rijk gaan ook voor hen open
als ze aan een kind gelijk bij mij binnen lopen.

 

Namens de doopouders door Dwayne

 Vragen naar de naam.

 

Zingen: Jij hebt een naam.

Uit: Geroepen om te zingen. Nummer 77.

 Jij hebt een naam, jij hebt een naam, daar kom je zelf in voor.
Een naam, die met jou mee zal gaan je hele leven door.

Jij hebt een naam waarin je woont, waarin je veilig bent.
Een naam die heel jouw leven kroont, op jou is afgestemd.

Jij bent een naam voor iedereen die dicht bij jou wil staan.
En samen ben je niet alleen, zo kun je verder gaan.

Jij hebt een naam met een verhaal dat uitgeschreven wordt
al gaandeweg in mensentaal dicht bij de naam van God.

 

Doopvragen aan de ouders: Sara en Dwayne

 Lied: Rond het licht dat leven doet. Lied 287: 1 en 3

Tijdens, dit lied wordt het water binnengebracht.

 Het water wordt in het bekken gegoten, terwijl de diaken van dienst de volgende tekst uitspreekt:

Water, bron van kracht en groei.

Het verfrist en verkwikt je. Het wast schoon en zuivert alles.

Water maakt alles nieuw en geeft je verse kracht.

Het maakt een ander mens van je. Je voelt je als herboren.

Water, bron van leven, het drenkt de aarde en maakt haar vruchtbaar.

Het beschermt en beschut een kind in de moederschoot.

Water het kostbaarste van Gods schepping.

Symbool van aangeraakt worden door God. Teken van nieuw leven.

Leven als een kind van God.

Teken van een nieuwe geboorte, geboren uit water en Geest.

De ouderling van dienst spreekt over de doopkaarsen de volgende tekst uit:

 Het Licht van Christus is in de Paasnacht over ons opgegaan.

Als teken daarvan brandt de Paaskaars.

De doopkaars voor de dopeling worden aan de Paaskaars ontstoken als teken, dat God ons leven in het licht van Pasen zet. Als een licht in de wereld.

Een vuur van liefde. Een gloed van hoop.

Je kunt ieder jaar op deze dag van de doop de doopkaars even branden om zo de herinnering aan de doopbelofte levend te houden.

 .Aansteken van de doopkaars voor Riley, nadat eerst de doopkaarsen van de beide zusjes zijn aangestoken.

 Doop van Riley Liv

 Lied: Heer van uw kerk. Lied 348: 1,2 en 7.

Doopvraag aan de gemeente.

 Enkele woorden tot de doopouders

 DIENST VAN HET WOORD

 Gezongen gebed bij de opening van de Schrift: Heb dank, o God van alle leven Lied 315 Couplet 1.

 Bijbellezing:  Matheüs 3:13-17  (NBV21vertaling)

 Lied: Kwam van Godswege. Lied  456B:1 en 7.

 

Overweging.

 Muzikaal intermezzo.

 Lied: Kwam van Godswege. Lied 456B: 8

DIENST VAN DE OFFERANDEN.

 Mededelingen en collecte.

 Voorbeden. Na de woorden:”daarom bidden en zingen wij”, zingt de gemeente: Ubi Caritas. Lied 568A.

stil gebed, gezamenlijk Onze Vader .

 

 DIENST VAN DE UITTOCHT.

 Slotlied: Laat de woorden, die wij hoorden. Lied 422

  Zegen.    

Allen: Amen, amen, amen.

Uitleidend orgelspel.

 

Wilt u een online gift of aan een collecte geld geven?!

Dat kan via SKG-collect

  U krijgt gelegenheid om het gezin geluk te wensen.