Liturgie voor zondag 20 november 2022

LITURGIE VOOR DE GEDACHTENISDIENST
IN HET KADER VAN DE LAATSTE ZONDAG VAN HET KERKELIJK JAAR
OP 20 NOVEMBER 2022
IN DE ONTMOETINGSKERK TE BERGEN OP ZOOM
 
Medewerkers:
Organist: Piet de Kam
Cantorij Rejoice o.l.v. Annemiek Vogels
Lector: Wim van Sluijs
Kosters: Ans de Laater; Ellie Groeneveld, Evelien Op Den Dries
Voorganger: Ds. Ellen van Sluijs


 
Thema: De lege stoel.
 

 

DIENST VAN DE INTOCHT.
 
Welkomstwoord en mededelingen door de ouderling van dienst
 
Gezongen groet: Gegroet jij, jij.
Voorganger: Gegroet jij, jij, die om liefde komt en licht, gegroet.
Koor: Gegroet jij, jij, die om vrede komt en licht, gegroet.
Allen: Gegroet jij, jij, die om leven komt en licht, gegroet.
 
Openingstekst.
 
De gemeente gaat staan.
 
Intochtslied:  Licht, dat ons aanstoot in de morgen. Lied 601
 
Bemoediging:
V: Onze hulp is in de Naam van de Heer
A: die hemel en aarde gemaakt heeft.
 
De gemeente mag gaan zitten.
 
Het koor zingt samen met de gemeente een bemoediging: Als de dag niet meer glanst.
De cantorij zingt de coupletten. Refrein: Allen. Tekst: Marijke de Bruijne. Muziek: Chris Fictoor.
 
 
Als de dag niet meer glanst en e nacht ons geen rust brengt.
Het zonlicht voor anderen schijnt.
Wij in vreemdelingschap deze aarde bewonen. De eenzaamheid blijft.
 
Refrein:
Wie draagt ons en hoedt ons.
Wie troost ons, omarmt ons.
Wie anders dan Jij, Geest van God.
 
Als het uur is verdwaald en de tijd lijkt verdwenen.
Verleden in nu steeds verschijnt.
En de toekomst gehuld is in nacht van niet weten. Op drift in de tijd.
Refrein.
 
Als wij zien als van ver en de stemmen niet horen.
De roep langs onzichtbare grens.
Om terug naar de wereld der mensen te komen en onmacht ons kwelt.
Refrein.
 
Tot het duister verdwijnt en de ballingschap eindigt.
Wij door rouw en verdriet zijn gegaan.
En in huiver en vreugde opnieuw leren leven tot dan en daarna.
Refrein.
 
DIENST VAN HET WOORD.
 
Gebed om de Heilige Geest.
 
Lied: Jij hebt een naam.  Melodie lied 737
 
1 Jij hebt een naam, jij hebt een naam, daar kom je zelf in voor
Een naam die met jou mee zal gaan, je hele leven lang
 
2 Jij hebt een naam, waarin je woont, waarin je veilig bent,
een naam die heel jouw leven kroont, op jou is afgestemd.
 
3 Jij bent een naam, voor iedereen, die dicht bij jou wil staan,
en samen ben je niet alleen, zo kun je verder gaan
 
4 Jij hebt een naam, met een verhaal, dat uitgeschreven wordt,
al gaandeweg in mensentaal, dicht bij de naam van God.
 
Gesprek met de kinderen.
 
Lied: Wij gaan voor even uit elkaar.
 
Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God. Op God zijn wij gericht.
 
Bijbellezing: Een stem uit de hemel. Mattheüs 17:1-7  (NBV21vertaling)
 
Lied: Gij zijt de zin van wat wij zijn: Liedboek 760 1,2 en 3
 
Overweging.
 
Lied: Gij zijt de zin van wat wij zijn. Liedboek 760: 4,5 en 6
 
 
DIENST VAN DE GEDACHTENIS.
 
Enkele verbindende woorden
 
Rejoice zingt: Ach Herr, lass dien lieb’Engelein. Lied 958
 
Gedicht: “Soms”
 
SOMS….zeg ik nog je naam
als ik een schaduw langs het raam
zie glijden
En ik denk
dat je thuis zult komen.
 
SOMS
….hoor ik nog je stap
want er komt iemand op de trap
naar boven
En ik denk
Dat je thuis zult komen.
 
SOMS
….sta ik plotseling luist’rend stil
omdat ik jouw stem horen wil
in mijn oor.
Maar ik weet
dat je niet meer thuis zult komen.
 
SOMS
…zeg ik zacht je naam
en steek een kaarsje voor je aan
bij je portret
Want ik geloof
dat je bij God bent thuisgekomen.
 
 
We zingen samen met het koor: Heer, herinner U de namen. Liedboek 730  Allen: 1 en 3. Koor couplet 2
 
De namen worden genoemd en na het noemen van iedere naam wordt er kort gemusiceerd, terwijl het bijbehorende licht wordt aangestoken.
 
04-11-2021     Mw Maria Cornelia van Boven – de Wee     86 jaar
 
05-11-2021     Mw. Johanna Moes-Melk      86 jaar
 
11-11-2021     Mw.  Adri Olree – van der Feest         98 jaar
 
11-11-2021     Mw. Adriana Petronella Weijts-Lammers      74 jaar
 
15-11-2021     Mw. Hendrika Margaretha  Kouwenhoven –Turkenburg     88 jaar
 
15-11-2021     Dhr. Rudolf van Zuuren        87 jaar
 

01-12-2021.    Dhr. Carel Frederik Willem Rietveld        87 jaar
 
11-12-2021     Mw. Adriana Laura van Vuuren – Peschier           90 jaar
 
19-12-2021     Dhr. Hendrik Arnoldus  77 jaar
 
30-12-2021     Dhr.  Frans Jacob Naaktgeboren       72 jaar
 

25-01-2022     Mw. Antonia Anna Nagels-Snoek   98  jaar
 
27-01-2022     Dhr.  René de Groot   69 jaar

29-01-2022     Mw.  Teuntje van der Hoek – Voogt   89 jaar
 
 
04-02-2022     Mw. Tona Neeltje Lobbezoo – Minderhoud   86 jaar
 

11-03-2022     Dhr. Wijtze Martinus Adrianus Roorda   98 jaar
 
16-03-2022     Mw. Grietje ten Bosch – Bloemendaal          86 jaar
 
 
03-04-2022     Mw. Jannigje den Hartog – van Holten         88 jaar
 
10-04-2022     Mw.  Aleida van den Boom – Ditmer  102 jaar
 
25-04-2022     Mw. Catharina de Jong – Becht       74 jaar
 
 
01-05-2022     Mw. Johanna Wilhelmina Elisabeth Baartmans-van Dixhoorn         96 jaar
  
05-06-2022     Mw.  Antonia Wever – Treffers           75 jaar
 

20-06-2022     Dhr. Auke Plat            91 jaar

 
02-07-2022     Dhr. Jules Pierre Gilbert Baartmans 93 jaar
 
09-07-2022     Mw.  Leuntje Jacomina  Cornelisse – Passenier       87 jaar
 
 
04-08-2022     Dhr.  Lars Schakel      18 jaar
 
19-08-2022     Dhr. Cornelis van Cappelle    71 jaar
 
 
03-09-2022     Mw. Maria Boon – Jeroense 103 jaar
 
08-09-2022     Mw . Jannetje Macheltje Krijtenberg     69 jaar
 
13-09-2022     Dhr. Jan Boogaard    89 jaar
 
21-09-2022     Dhr. Theodorus Antonius Lamers      73 jaar
 
 
14-10-2022    Dhr. Jacob Johannes de Laater         82 jaar
 
 
 
Uitnodiging door de voorganger aan iedere aanwezige om een licht voor een overleden dierbare te ontsteken. Tijdens dit kaarsenritueel zingt Rejoice: Lied van het licht.
 
Tekst en muziek: Annemiek Vogels
 
Maak ons open voor uw licht,
opdat het duister wijke.
Maak ons open voor uw licht,
opdat de duisternis verdwijnt.
 
Een ieder kan op aanwijzing naar voren komen om een lichtje aan te steken. Het koor sluit de rij af.
 
Korte stilte
 
Rejoice zingt: Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen. Lied 766.
 
Over gedenken in de toekomst.
De gedenkkaars wordt aangestoken en het boek van het nieuwe leven wordt op de standaard gezet, terwijl we zingen: Ga met God. Lied 416
 
 
 
DIENST VAN DE OFFERANDEN.
 
 
Voorbeden. Na de woorden:”daarom bidden en zingen wij”zingen wij samen met het koor
“Niemand leeft voor zichzelf”.  Lied 961
 
Stil gebed, gezamenlijk Onze Vader.  (graag Onze Vader afdrukken)
 
Mededelingen en collecte.
Tijdens de collecte wordt er gemusiceerd oporgel.
 
DIENST VAN DE UITTOCHT.
 
Slotwoorden
 
Slotlied: Eens als de bazuinen klinken. Lied 769: 1, 4 en 6.
 
 
Inleiding op de zegen.
Voorganger:
Moge bij elke stap die je zet, de weg zich openen.
Moge je de wind altijd in de rug hebben.
Moge de zon schijnen warm op je gezicht
Moge de regen vallen zacht op je velden.
En totdat wij elkaar ontmoeten:
Moge God je bewaren in de palm van zijn hand.
 
We zingen: God die trouw is op melodie van lied 913.
 
Leven is van zeven dagen lief en leed, verdriet en licht.
Stappen zetten, wegen wagen, goede toekomst in het zicht.
Mogen wij elkander dragen op de weg die voor ons ligt.
Mag ons in zijn hand behoeden God die trouw is en ons ziet.
 
Wind en adem, geest en leven, vol beweging, storm en vuur
Moge ons bezieling geven, in de  winter koud en guur.
Dat wij doorgaan onze wegen, dat wij voortgaan dag en uur.
Mag ons in zijn hand behoeden God die trouw is en ons ziet.
 
Zegen.
Allen: Amen, amen, amen.
 
Uitleidend orgelspel
 
De gedachteniskaarsen mogen opgehaald worden voor in de kerk. U/Jij bent van harte uitgenodigd om nog even na te praten en elkaar te ontmoeten  onder het genot van het drinken van thee/koffie/limonade.
  

Wilt u een online gift of aan een collecte geld geven?


Dat kan via SKG-collect