Liturgie voor zondag 1 oktober 2017

Liturgie voor zondag 1 oktober 2017.

 “Met de kinderen in de kring”.

 Voorganger: ds. Willem Vermeulen.

Lector:           Nico v.d. Beukel

Organist:       Louis Sauter

Medewerking wordt verleend door het DCC koor o.l.v. Ineke de Vries.

  

Koorzang voor de dienst: Lord, speak to me.

Welkom door de ouderling van dienst

Koor/samenzang: Dit is een morgen (gez 216: koor vers 1, allen vers 2 + 3.)

Votum, Groet en gebed

 Samenzang: gezang 288. (goede morgen, welkom allemaal)

 Kringgesprek / aansteken van kaarsjes

 Samenzang: AWN I, 20. Laat de kind’ren tot mij komen.

 Vervolg kringgesprek / verhaal.

             Aanvang kindernevendienst.

 Koorzang: psalm 23.

             Schriftlezing: Lucas 7 : 11 – 17.

 Samenzang: gezang 713 : 1, 2 + 5. (Wij moeten Gode zingen)

 Verkondiging

 Samenzang / credo: gezang 342. (In God de vader op zijn troon)

 Inzameling

 Koorzang tijdens de inzameling: thank be to god.

 De kinderen komen terug uit de kindernevendienst / we kijken in het open huis.

 Samenzang: gezang 184. (De herder heeft zich niet vergist)

             Slotgebed

 Koorzang: A clare benediction:

Moge de Heer, zijn genade over u schijnen.

Moge het licht van zijn aanwezigheid uw gids zijn.

Moge zijn geest altijd aan uw zijde staan.

Moge zijn engelen ,over u waken terwijl u slaapt.

Moge u hem lief hebben en hem dienen.

             Heenzending en zegen

 Slotlied: gezang 675. (Geest van hierboven).