Liturgie voor zondag 8 oktober 2017

Liturgie voor zondag 8 oktober 2017, zondag van het werelddiakonaat.

 Viering van het Heilig Avondmaal.

 De ZWO commissie start vandaag met hetproject “Op zoek naar veiligheid”

 

 Voorganger: ds. Willem Vermeulen.

Lector:           Wim van Sluijs.

Organist:       Rein Ros.

 

 Welkom door de ouderling van dienst

 Intochtslied: gezang 287 : 1, 2 + 4. (Rond het licht dat leven doet)

             Votum en Groet

 Samenzang: gezang 973. (Om voor elkaar te zijn uw oog en oor)

 Gebed

 Samenzang: gezang 304. (Zing van de Vader)

             Power point presentatie over Ethiopië.

 Samenzang: Op zoek naar houvast.

             Aanvang kindernevendienst

             Schriftlezing: Genesis 41 : 14 – 31.

 Samenzang: psalm 72 : 1, 4 + 7.

             Schriftlezing: Marcus 14 : 12 - 15

 Samenzang: Wij delen geloof.

 Verkondiging

 Samenzang / credo: gezang 342. In God de vader op zijn troon.

             Gebed / gedicht: Ik wil als het water zijn.

 Inzameling

 De kinderen komen terug uit de kindernevendienst / het openhuis wordt gevuld.

             Tafelgebed

 Zingen tijdens het tafelgebed:

 Samenzang: gezang 405 : 1 + 4. (Heilig heilig)

 Samenzang gezang 394. (Hoog staat de paaskaars opgericht).

             Slotgebed

 Slotlied: gezang 416. (Ga met God)

             Heenzending en zegen