Liturgie voor zondag 15 oktober 2017

Orde van de dienst op zondag 15 oktober 2017 om 10u. in de Ontmoetingskerk

 De Kindernevendienst vertelt over “De verloren penning”(Lukas 15,8-10)

 Met medewerking van Ds. Titus uit India.

 

Organist: de heer J. Heuseveldt

Lectrix: mw. L. de Klerck

 

Orgelspel

Oefenen: L 896: 1+2+3+4

Welkom en afkondigingen

Ps 65: 1+2

Groet Votum en aanvangstekst

Ps 65: 3

Gebed

Ps 65: 4

Kindernevendienst

L 896: 1+2+3+4

Schriftlezing: Jesaja 25, 1-8

L 762: 1+2+3+4( op melodie Lb 27)

Schriftlezing: Mattheüs 22,1-14

L 384: 1+2+3+4+5

Verkondiging

L 751: 1+2+3

Bijdrage Ds. Titus

L 751:5

Kinderen komen terug uit de nevendienst

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, besloten met het samen bidden van het Onze Vader

Inzameling van gaven

L 898: 1+2

Zegen

 

Na afloop zal ds. Titus een powerpoint-presentatie geven over zijn project onder het genot van koffie in de grote zaal.