liturgie voor zondag 4 februari 2018

Liturgie voor zondag 4 februari, Zondag van het werelddiakonaat.

 65 jaar na de watersnoodramp staan we stil bij de droogte.

 Voorganger:             ds. Willem Vermeulen.

Lector:           Ellie Groeneveld.

Organist:       Rein Ros.

Deze dienst is mede voorbereid door de ZWO commissie.

  

Welkom door de ouderling van dienst

 Intochtslied: gezang 212 : 1, 3 + 4. (Laten wij zingend deze dag beginnen)

             Votum en Groet

 Samenzang: gezang 272 : 1, 3 + 4. (Wij zoeken in Uw huis uw aangezicht U Here)  

 Gebed

 Samenzang: psalm 150.a. : 1. 2 + 4. (Geprezen zij God)

             Power point over ZWO project.

 Gedicht: Oefening van hoop. (Marinus v.d. Berg)

 Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop.

Ik hoop dat ik in mensen het goede kan zien.

Ik hoop dat ik in deze tijd

tekenen van hoop kan zien.

Ik hoop dat ik niet door wanhoop

overspoeld zal worden.

 

Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop.

Ik hoop dat ik mensen kan aanmoedigen

en verwarmen.

Ik hoop dat ik anderen niet af zal breken

met mijn woorden.

Ik hoop dat ik mild en terughoudend blijf

in mijn oordeel

 

Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop.

Ik hoop dat ik open kan blijven staan voor anderen.

Ik hoop dat ik kan luisteren

naar het innerlijk van de mens

Ik hoop dat er iemand is die mij altijd weer steunt.

 

Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop.

Ik wil leven uit vertrouwen en liefde.

Ik wil doorgeven wat opbouwend en hoopgevend is.

Ik hoop op mensen die samen met mij leven

vanuit de goed hoop.

 Samenzang: gezang 534. (Hij die de blinden weer liet zien)

 Aanvang kindernevendienst

             Schriftlezing: genesis 24 : 10 tm 15.

 Samenzang: gezang 670 : 1, 2 + 3. (Kom schepper God)

             Schriftlezing: Johannes 4 : 1 tm 15.

 Samenzang: psalm 68 : 9 + 12. (God is de bron, de klare wel)

 Verkondiging

 Samenzang: gezang 342. (In God de vader op zijn troon)

             Gedicht: Zoals ook jij

 Die ander, geen vreemde,

een mens als jij

een mens, even kwetsbaar,   

even breekbaar,

een mens,

even hunkerend naar licht en geluk,

ontzie hem, doe hem geen pijn,

een mens zoals jij,

zie naar hem om, doe hem recht,

een mens als jij.

leven wil hij,

leven zoals ook jij wilt leven.

 Inzameling

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

Samenzang: Wij delen geloof.

            Slotgebed

Slotlied: gezang 969. (In Christus is noch west noch oost)

            Heenzending en zegen