Liturgie voor zondag 11 februari 2018

Orde van de dienst op zondag 11 februari 2018 om 10u. in de Ontmoetingskerk

Organist: de heer J. Heuseveldt

Lectrix: mevrouw L. de Klerck

 

Orgelspel

Voor de dienst oefenen: L 174

Welkom en afkondigingen

Ps 32: 1+2

Groet Votum en aanvangstekst

Ps 32:3

Gebed

Ps 32:4

Inleiding op de schriftlezingen: L 174

Schriftlezing: 2 Koningen 5, 1-15(oude vertaling)

L 350: 1+6+7

Schriftlezing: Marcus 1, 40-45(oude vertaling)

L 834: 1+2+3

Verkondiging

Meditatief orgelspel

L 534: 1+2+3+4

Geloofsbelijdenis: L 340b

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, besloten met het samen bidden van het Onze Vader

Inzameling van gaven

L 863: 1+2+5+6

Zegen