Liturgie voor zondag 18 februari 2018

Orde van de dienst op zondag 18 februari 2018 om 10u. in de Ontmoetingskerk

Het is zondag “Invocabit” “Hij zal aanroepen”(Psalm 91,15)

 

Koor Rejoice onder leiding van mw. A. Vogels verleent medewerking

De Kindernevendienst vertelt over de gelijkenis van de talenten (Mattheüs 25, 14-30)

De ZWO-groep vertelt over vluchtelingenkinderen in Libanon.

 

Organist: de heer R. Ros.

Lectrix: mevrouw L. de Klerck.

 

Orgelspel

Welkom en afkondigingen

Rejoice 535b

Ps 91: 1+2

Rejoice L 535b

Groet Votum en aanvangstekst

Ps 91: 7+8

Gebed

Rejoice + gemeente(refrein): L 25b: 1+2+3

Kindernevendienst: L 923

Schriftlezing: Genesis 9, 8-17(NBG-vertaling)

L 603: Rejoice: 1+3 gemeente: 2+4+5

Schriftlezing: Marcus 1, 12-15(NBG- vertaling0

L 539: Rejoice : 1+3 gemeente: 2+4+5

Verkondiging

Meditatief orgelspel

L 322: Rejoice: 1 gemeente: 2+3

Bijdrage ZWO

L 863: 6+7

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, besloten met het samen bidden van het Onze Vader

Inzameling van gaven

Rejoice zingt: God, be in my head(John Rutter)

L 542: 1+2+3+4

Zegen