Liturgie voor Goede Vrijdag 2018

Orde van de dienst op Goede Vrijdag 2018, 30 maart, om 19.00u. in de Ontmoetingskerk.

Met medewerking van Rejoice onder leiding van mevrouw A. Vogels

Organist: heer P. de Kam

Lector: heer W. van Sluijs.

 

Orgelspel

Welkom en afkondigingen

Ps 22: 1+2

Groet Votum en aanvangstekst

Ps 22: 3+4

Gebed

L 562: 1+2+3 (cantorij vers 2)

Schriftlezing: Marcus 14, 26-31

L 547: 1+2(gemeente zingt refrein)

Schriftlezing: Marcus 14,32-42

L 547: 3+4(gemeente zingt refrein)

Schriftlezing: Marcus 14,43-52

L547: 5+6(gemeente zingt refrein)

Schriftlezing: Marcus 14, 53-65

L 558: 1(koor) + gemeente 5

Schriftlezing: Marcus 14, 66-72

L 130 a: 1(koor)+2+3(gemeente)

Schriftlezing: Marcus 15, 1-15

L 558: 6+7(gemeente)

Schriftlezing: Marcus 15,16-21

Cantorij: Mitten im Leben

Schriftlezing: Marcus 15,22-32

Cantorij: God mijn God, waarom hebt u mij verlaten?

Schriftlezing: Marcus 15, 33-41

Paaskaars wordt gedoofd

L 561: 1(koor) 2+3(gemeente)

Schriftlezing: Marcus 15,42-47

L 561: 4(koor) +5 (gemeente)

Improperia, “Beklag Gods”(Dienstboek p. 128-130.)

Stilte

Gebed

L 590: 1+3(koor) 2+4+5(gemeente)

In stilte verlaten we de kerk.