Liturgie voor Witte Donderdag 2018

Liturgie voor Witte donderdag, 29 maart 2018, 19.30 uur.

Viering van Woord en Tafel.

Voorganger: ds. Willem Vermeulen.

Organist:       dhr. Wim van Kempen.

Lector:           mevr. Lia de Klerck.

  

W I T T E   D O N D E R D A G

 (Er brandt nog 1 kaars)

 Orgelspel voor de dienst.

 De kerkenraad komt binnen / woord van welkom.

 Samenzang: psalm 81 : 1, 8, 9. (Jubel God ter eer)

 Voorganger:   In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

gemeente:       amen.

voorganger:    Onze hulp is in de naam van de Heer,

gemeente:       die hemel en aarde gemaakt heeft.

voorganger:    Heer, vergeef ons al wat wij misdeden,

gemeente:       en laat ons weer in vrede leven,

voorganger:    amen.

 

Samenzang: gezang 287 : 1, 2, 4 + 5. (Rond het licht dat leven doet)

 Kyrie-gebed

 Responsie: gezang 368.d. (Houd mij in leven)

 Gesprek over de 4 vragen.

 Samenzang: gez. 395. (op de avond, toen de uittocht)

             Schriftlezing: Johannes 13 : 1 - 15.

 Samenzang : gezang 970 : 1, 4 + 5. (Vlammen zijn er vele)

 Verkondiging

 Samenzang / credo: gezang 342 (In God de vader op zijn troon)

 Inzameling tijdens orgelspel.

 Samenzang: gezang 393. (Als ik in deze stille tijd)

              Tafelgebed.

 Samenzang: gezang 405 : 1 + 3. (Heilig, heilig)

             Tafelgebed

             Vredegroet

             Ronddeling (tijdens orgelspel)

             Slotgebed

 UITBLAZEN zevende kaars

 Slotlied: gezang 556 : 1, 3 + 4. (Alles wat over ons geschreven is)

             Heenzending en zegen

 Orgelspel na de dienst