Liturgie voor zondag 25 maart 2018

Liturgie voor zondag 25 maart 2018, Palmzondag.

 Tijdens de dienst mogen we het teken van de doop geven aan Dwayne Sean Becht en Hailey Peyton Becht.

 Voorganger: ds. Willem Vermeulen.

Lector:           Nico v.d. Beukel.

Organist:       Johan Heuseveldt.

Muzikale medewerking wordt verleend door V.I.P uit Roosendaal.

 

 

 Koorzang: Dichtbij U. Ik wil voor altijd leven dichtbij iedereen. Steeds opnieuw wil ik de eenheid voelen van een groot en wereldwijd gezin. Maar voor die grote woorden ben ik veel te klein, als ik niet dichtbij U zou zijn!

 Welkom door de ouderling van dienst

 Intochtslied gezang 280 : 1, 2, 4 + 5. (De vreugde voert ons naar dit huis)

             Votum en Groet

             Inleiding op de doop en belijdenis / vragen en antwoorden.

             Gebed

 Samenzang gezang 344. (Wij geloven één voor één)

             Doopbediening van Dwayne Sean Becht. (31-7-1989)

 Samenzang gezang 348 : 1 + 5. (Heer van uw kerk)

             Doopbediening van Hailey Peyton Becht. (3-10-2017)

Samenzang gezang 348 : 7 + 9.

             Aansteken doopkaarsen

             Gesprekje met de kinderen en aanvang kindernevendienst

 Koorzang: Hij stierf voor ons; Voor alle zonden eens gedaan, biedt God aan ieder vergeving aan. Het was Jezus zelf, God's eigen zoon die stierf voor ons.

             Schriftlezing: Psalm 118 : 24 – 29. (Door Nico v.d. Beukel)

 Samenzang: gezang 435 : 1 + 3. (Hef op uw hoofden, poorten wijd)

             Schriftlezing: Marcus 11 : 1 – 11. (Door Judith)

 Koorzang: Love rolled the stone away. De liefde van God heeft de steen doen wegrollen.

            Gedicht door Janine.

 Ik heb een steen verlegd, in een rivier op aarde. Het water gaat er anders dan voorheen. De stroom van een rivier, hou je niet tegen het water vindt er altijd een weg omheen. Misschien eens gevuld, door sneeuw en regen, neemt de rivier m'n kiezel met zich mee. Om hem, dan glad, en rond gesleten, te laten rusten in de luwte van de zee. Ik heb een steen verlegd, in een rivier op aarde. Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten. Ik leverde bewijs van mijn bestaan. Omdat, door het verleggen van die ene steen, de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan. Ik heb een steen verlegd, in een rivier op aarde. Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten. Ik leverde bewijs van mijn bestaan. Omdat, door het verleggen van die ene steen, de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan.

 Verkondiging

 Samenzang: gezang 342. (In God de vader op zijn troon)

             Mededeling vanuit ZWO / bijdrage van Janine Hageman over haar reis.

 Inzameling

 De kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

             (Korte uitleg palmpasen stok)

 Het kruis herinnert ons aan het lijden van Jezus.

De kleurige versiering wil zeggen dat we blij zijn met iets of iemand; over een week vieren we Pasen, een reden om echt blij te zijn.

De groene buxus staat symbool voor overwinning van het leven op de dood.

De slinger met lekkers staat symbool voor de kringloop van het jaar.

De eitjes staan symbool voor het nieuwe leven.

Het broodhaantje doet ons denken aan Witte Donderdag, toen Jezus met zijn vrienden aan tafel zat en het brood zegende en uitdeelde.

Het haantje is symbool voor waakzaamheid, vergeving, een nieuw begin!

 Samenzang: gezang 555. (Dans en zing)

 Koorzang: Christ Arose; een heel krachtig lied. Echt pasen: iedereen was bedroefd want Jezus lag in het graf. Het leek alsof de dood gewonnen had. Maar toch, de dood kon z'n belofte niet houden - de vergrendeling werd gebroken. En Hij Leeft!!

             Slotgebed

 UITBLAZEN zesde kaars

 Slotlied: gezang 704 : 1 + 3. (Dank, dank nu allen God)

             Heenzending en zegen

 Koorzang: Believing one day. De hedendaagse maatschappij schrijft je van alles voor hoe je happy kunt worden. Ze kijkt zelfs in de sterren voor je en bepaalt vanzelf hoe jij het beste leven kunt gaan leven. Maar gelukkig is God's belofte onveranderlijk. Op zijn woord kunnen we altijd vertrouwen, en wij geloven dat hij zal terugkeren op de wolken. En in die dag geloven wij!