Liturgie voor zondag 15 april 2018

liturgie jeugddienst zondag 15 april 2018

Thema:          Een open huis (bouwen)

 

Muziek:        

Welkom:      

Intochtslied: lied 823 vers 1, 4 en 5

Votum en groet:    

Samenzang: Op zoek naar houvast

Gebed/gedicht: Bruggen bouwen

Uitleg + filmpje:     

Muziek + zang:        Mag ik dan bij jou ?

Uitleg + PP-collage:           

Schriftlezing:           Toren van Babel uit Beeldspraak

Samenzang: Lied Toren van Babel uit AWN

Schriftlezing:           Huis op het zand: Mattheus 7: 24-27  

Samenzang: Lied 931

Preek:           

Samenzang: Lied 833 zowel in Ned als Eng. zingen (Neem mij aan zoals ik ben)

Gebed/gedicht:      God, die ene plek

Inzameling:  met muziek door tieners

Gebed: God, we hebben plannen

Voorbeden met aansluitend Onze Vader: door Bert

Slotlied: Lied 993 alle coupletten (Samen op de aarde)

Zegen: