Liturgie voor zondag 29 april 2018

AOrde van de viering van Schrift en Tafel op zondag 29 april 2018 om 10.00u. in de Ontmoetingskerk.

De Kindernevendienst vertelt over Maria

 

Organist: heer R. Ros

Lector: heer W. van Sluijs

 

Orgelspel

Welkom en afkondigingen

Cantorij: Antifoon 640d

Psalm 98: 1+2

Antifoon L640d

Groet Votum en aanvangstekst

Ps 98: 3+4

Gebed

L657: cantorij vs. 1 gemeente: 2+3+4

Kindernevendienst: Projectlied : Maria

Lied 119b: cantorij en gemeente(refrein)

Schriftlezing: Deuteronomium 4,32-40

L78a cantorij: 1+3 gemeente: 2+4+5

Schriftlezing: Johannes 15, 1-8

L 817: 1+2 cantori;j 3+4+5: gemeente

Verkondiging

L 970: 1+2+3

Tafelgebed

Acclamaties L 405 en L 403a

Onze Vader

Nodiging en uitdeling

Cantorij: Lied van Rutter

Lofzegging

Vredegroet

L424 : wisselzang met cantorij

Dankgebed en voorbeden

Inzameling van gaven

L 653: 1 cantorij 2+5+7 gemeente

Zegen

L 708:1+6