Liturgie voor zondag 6 mei 2018

Orde van de dienst op zondag 6 mei 2018 om 10.00u. in de Ontmoetingskerk

We vieren zondag Rogate! “Bidt!”

De kindernevendienst vertelt over Rachel

 

Organist: heer J. Heuseveldt

Lectrix: mevrouw C. Verbraak

 

Orgelspel

Welkom en afkondigingen

Ps 142: 1+2

Groet Votum en aanvangstekst

Ps 142: 3+4

Gebed

Ps 142: 5+6

Inleiding Kindernevendienst

Lied KND

Schriftlezing: Jesaja 45-15-25

L 561

Schriftlezing: Johannes 15, 7-17

Olb 78: 1+3

Verkondiging

L 673

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, besloten met het samen bidden van het Onze Vader

Inzameling van gaven

Olb 235: 1+2

Zegen

L 708: 6+15