Liturgie voor zondag 13 mei 2018

Liturgie voor zondag 13 mei, moederdag, “wezenzondag”.

 Voorganger: ds. Willem Vermeulen.

Lector:           dhr. Nico v.d. Beukel.

Organist:       Louis Sauter.

 

  

Welkom door de ouderling van dienst

 Intochtslied gezang 663 (Al heeft hij verlaten)

             Votum en Groet

 Samenzang: psalm 27 : 1 + 2. (Mijn Licht, mijn heil is God de Here)

 Gebed

 Samenzang: gezang 868 : 1, 2 + 5. (Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere)

             Gesprekje met de kinderen

 Samenzang:

 Laat de kind’ren tot mij komen,

Alle, alle kind’ren.

Laat de kind’ren tot mij komen,

Niemand mag ze hind’ren.

Want de poorten van mijn rijk

staan voor kind’ren open.

Laat ze allen groot en klein

Bij Mij binnen lopen.

 

Laat de mensen tot mij komen,

Over alle wegen

En ook Martha mag hier komen,

Houdt haar toch niet tegen!

Want de poorten van mijn rijk

gaan ook voor haar open.

Laat haar aan een kind gelijk

Bij Mij binnen lopen.

 aanvang kindernevendienst

             Schriftlezing: Exodus 19 : 1 - 11

 Samenzang: Gezang 659 : 1, 4, 5 + 6. (kondig het jubelend aan))

             Schriftlezing: Johannes 17 : 6 tm 11 en 20 tm 26.

 Samenzang: gezang 666 (De Heer is opgetogen)

 Verkondiging

 Orgelmeditatief.

 Samenzang / credo : gezang 342. (In God de vader op zijn troon)

 Inzameling

 De kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

             Slotgebed

 Slotlied: gezang 725 : 1 + 4. (Gij boden rond Gods troon)

             Heenzending en zegen