Liturgie voor zondag 20 mei 2018

Liturgie voor Pinksterzondag 2018.

 Voorganger: ds. Willem Vermeulen.

Lectrices:      Ellie, Alison, Deetje en Ute.

Organist:       Piet de Kam.

Muzikale medewerking wordt verleend door cantorij Rejoice o.l.v. Annemiek Vogels.

 

 Welkom door de ouderling van dienst

 Intochtslied gezang 670 : 1, 2, 3, 4 + 7. (Kom schepper God) (a.k.a.k.a.)

             Votum en Groet

 Koor/samenzang: Gezang 700 (Als de wind die waait met vlagen) (k.a.a.)

 Gebed

 Koor/samenzang: gezang 681 (eerst Rejoice en op aangeven dirigent samenzang)

             Gesprekje met de kinderen / we maken kennis met Petrus

Samenzang: Laat de kind’ren tot mij komen,

Alle, alle kind’ren.

Laat de kind’ren tot mij komen,

Niemand mag ze hind’ren.

Want de poorten van mijn rijk

staan voor kind’ren open.

Laat ze allen groot en klein

Bij Mij binnen lopen.

 

Laat de mensen tot mij komen,

Over alle wegen

En ook Petrus mag hier komen,

Houdt hem toch niet tegen!

Want de poorten van mijn rijk

gaan ook voor hem open.

Laat hem aan een kind gelijk

Bij Mij binnen lopen.

aanvang kindernevendienst

Koor- en samenzang: Gezang 322. (Die chaos schiep tot mensenland) (k.a.a.)

            Schriftlezing: Genesis 11 : 1 – 9, Door Ellie.

Samenzang: psalm 87. (Op Sions berg)

            Schriftlezing:             Handelingen 2 : 1 – 8, door Alison.

Handelingen 2 : 9 – 15, door Deetje.

Handelingen 2 : 16 – 24, door Ute.

Samenzang gezang 968. (a.k.a.) (De ware kerk des Heren)

The church's one foundation is Jesus Christ, her Lord, she is his new creation by Water and the Word. From heav'n he came and sought her to be his holy bride; with his own blood he bought her, and for her life he died. Door God bijeen vergaderd, één volk dat hem behoort, als kind'ren van één vader, één doop, één Geest, één woord. Zo offert allerwege de kerk U lof en prijs. Één Naam is aller zegen, één brood is aller spijs. Schon hier ist sie verbunden mit dem, der ist und war, hat selige Gemeinschaft mit der Erlösten Schar. Mit denen die vollendet, zu dir, Herr, rufen wir: Verleih, dass wir mit ihnen dich preisen für und für.

 Verkondiging

 Orgelmeditatief.

 Samenzang / credo: gezang 342. (In God de vader op zijn troon)

 Inzameling

 De kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

             Slotgebed

 Slotlied: gezang 675 (Geest van hierboven)

             Heenzending en zegen