Liturgie voor zondag 30 september 2018

Liturgie voor zondag 30 september 2018.

             “partnerschap zondag”

 Voorganger: ds. Willem Vermeulen.

Lector:           Nico v.d. Beukel.

Organist:       Rein Ros.

 

 

 

Welkom door de ouderling van dienst

 Intochtslied: Dit huis, gereinigd en versierd. (melodie psalm 134)

 Dit huis, gereinigd en versierd,

waar Gods gemeente bruiloft viert,

staat voor de eredienst gereed,

wij komen hier in lief en leed.

 

Wie voor ons leefden gingen heen,

dit oude huis van hout en steen

bleef staan als een gebed tot U,

wij bidden mee, verhoor ons nu!

 

In geest en waarheid bidden wij,

dat Christus in ons midden zij,

Hem love al wat adem heeft!

Hem love wat op aarde leeft!

 

En laat eendrachtig samenzijn

op ons gebed het "amen"zijn.

Kom haastig, Here Jezus, kom

en maak ons tot uw heiligdom!

             Begroeting

 Voorganger:   In de naam van de Vader en de Zoon

                           en de Heilige Geest.

gemeente:        amen.

voorganger:    Onze hulp is in de naam van de Heer,

gemeente:      die hemel en aarde gemaakt heeft.

voorganger:    Heer, vergeef ons al wat wij misdeden,

gemeente:      en laat ons weer in vrede leven,

voorganger:    amen.

 Samenzang gezang 360: Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist. (egb 126)

 Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist,

Besuch das Herz der Menschen dein,

Mit Gnaden sie füll, denn du Weisst,

Dass sie dein Geschöpfe sein.

 

Gij zijt de gave Gods, Gij zijt

de grote Trooster in de tijd,

de bron waaruit het leven springt,

het liefdevuur dat ons omringt.

 

Du bist mit Gaven siebenfalt

der Finger an Gotts rechter Hand;

des Vaters Wort gibst du gar bald

mit Zungen in alle Land.

 

Verlicht ons duistere verstand,

geef dat ons hart van liefde brandt,

en dat ons zwakke lichaam leeft

vanuit de kracht die Gij het geeft.

 

Gott Vater sei Lob und dem Sohn,

Der von den Toten auferstand,

Dem Tröster sei dasselb getan

In Ewigkeit alle Stund.

 

Gebed

 Samenzang / gloria: psalm 150.

             Gesprekje met de kinderen

 Samenzang: wij gaan voor even uit elkaar.

 aanvang kindernevendienst

             Schriftlezing: Jesaja 58 : 3 – 10.

 Samenzang gezang 370 (egb 344)

 Vader, die woont in hemels licht,

Uw rijk geeft liefde een gezicht

Uw naam is waard de hoogste eer!

Wij bidden om een ommekeer:

Wek doden op, maak armen rijk,

Laat komen, Heer uw koninkrijk.

 

Dein will gescheh, Herr Gott, zugleich

auf Erden wie im Himmelreich.

Gib uns Geduld in Leidenszeit,

gehorsamn sein in Lieb und Leid;

wehr und steu’r allem Fleisch und Blut,

das wider deinen Willen tut.

 

Leid ons niet in verzoeking, Heer,

Verlos ons, maak ons meer en meer

Tot mensen aan uw beeld gelijk,

Want U behoort het koninkrijk,

De kracht, de hoogste heerlijkheid

Nu en in alle eeuwigheid.

 

Amen, das ist: es werde wahr.

Stärk unsern Glauben immerdar,

auf dass wir ja nicht zweifeln dran,

was wir hiermit gebeten han

auf dein Wort, in dem Namen dein.

so sprechen wir das Amen fein.

             Schriftlezing: Mattheus 6 : 24 – 34.

 Samenzang: gezang 910. (Soms groet een licht van vreugde)

 Verkondiging

 Orgelmeditatief.

 Samenzang / credo: gezang 342. Wir glauben Gott im höchsten Thron (egb 184)

 Wir glauben Gott im höchsten Thron,

Wir glauben Christum, Gottes Sohn,

Aus Gott geboren vor der Zeit,

Allmächtig, allgebenedeit.

 

En in de Geest, die ons geleidt,

Geloven wij: dat er altijd

Een Trooster is, zacht als de wind,

Een sterke moeder bij haar kind.

 

Den Vater, dessen Wink und Ruf

das Licht aus Finsternissen schuf,

des Sohn, der annimmt unsre Not,

litt unser kreuz, starb unsern Tod.

 

Die onderging en overwon

En als de zon ten hemel klom,

Die aan de dag treedt op zijn tijd

En eenmaal recht van onrecht scheidt.

 

Den Geist, der heilig insgemein

läβt Christen Christi Kirche sein,

bis wir, von Sünd und Fehl befreit,

ihn selber schaun in Ewigkeit.

 Amen.

 Inzameling

 De kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

             Slotgebed

 Slotlied gezang 418 (God, schenk ons de kracht) (egb 170)

 God, schenk ons de kracht, Dicht bij U te blijven,

Dan zal ons geen macht uit elkander drijven.
 Zijn wij in U één, samen op uw wegen,
Dan wordt ons tot zegen, Lachen en geween.

 

Keiner kan allein Segen sich bewahren.

Weil du reichlich gibst, müssen wir nicht sparen.

Segen kann gedeihn, wo wir alles teilen,

Schlimmen Schaden heilen, ;ieben und verzeihn.

 

Vrede, vrede laat Gij in onze handen,

Dat wij die als zaad, dragen door de landen,

Zaaiend dag aan dag, zooiend in den brede,

Totdat in Uw vrede ons hart rusten mag.

 

Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen,

Sondern Überall uns zu dir bekennen.

Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen.

Lachen oder Weinen wir gesegnet sein.

             Heenzending en zegen