Liturgie voor zondag 4 november 2018

Kerkdienst in de Ontmoetingskerk te Bergen op Zoom

Zondag 04 november 2018 10.00 uur

Voorganger: ds. W. Lolkema

Motto: Belijden en Lijden

 

Welkom door de ouderling van dienst

 Aanvangslied: Lied 280: 1,2,3,5 en 7

 Voorbereiding

Voorganger : In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

Gemeente   : AMEN

Voorganger : Onze hulp is in de Naam van de Heer                                                                              

Allen             : die hemel en aarde gemaakt heeft.

Voorganger: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

Allen             : en doe ons weer in vrede leven.

Voorganger : AMEN.

 

We ZINGEN: Psalm 84: 1 en 6.

Gebed

We ZINGEN: Lied 412: 1 en 6.

 Eerste Schriftlezing: Jesaja 55: 6 t/m 11

We ZINGEN: Lied 315: 1 en 3.

 Tweede Schriftlezing: Matteüs 16: 13 t/m 23

We ZINGEN: Lied 339A- U komt de lof toe.

 Uitleg en Verkondiging

Meditatief orgelspel

We ZINGEN: Lied 975: 1 en 2.

 Collecten en orgelspel

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

 Gebeden, afgesloten met het Onze Vader

 We gaan staan en ZINGEN ons slotlied: Lied 418: 1 en 3.

 Wegzending en Zegen, driemaal gezongen AMEN

 Orgelspel