Liturgie voor zondag 11 november 2018

Liturgie voor zondag 11 november 2018.

 “Met de kinderen in de kring”.

 Voorganger: ds. Willem Vermeulen.

Lector:           Lia de Klerck.

Organist:       Louis Sauter.

 

Welkom door de ouderling van dienst

Intochtslied: gezang 287 : 1, 2 + 5. (Rond het licht dat leven doet)

            Begroeting

Voorganger:   In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

gemeente:       amen.

voorganger:    Onze hulp is in de naam van de Heer,

gemeente:       die hemel en aarde gemaakt heeft.

voorganger:    Heer, vergeef ons al wat wij misdeden,

gemeente:       en laat ons weer in vrede leven,

voorganger:    amen.

 Samenzang: gezang 288. (goede morgen, welkom allemaal)

 Kringgesprek / aansteken van kaarsjes

 Samenzang: gezang 299.j. (Om de mensen en de dieren)

 Vervolg kringgesprek / verhaal “Bout en Moertje”.

 Samenzang: wij gaan voor even uit elkaar.

             Aanvang kindernevendienst.

             Schriftlezing: Johannes 15 : 9 – 17.

 Samenzang: gezang 973 (Om voor elkaar te zijn uw oog en oor)

 Verkondiging

 Orgelmeditatief.

 Samenzang / credo: gezang 342. (In God de vader op zijn troon)

 Inzameling

 De kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

             Slotgebed

 Slotlied: gezang 423 (Nu wij uiteengaan)

             Heenzending en zegen