Liturgie voor zondag 25 november 2018

Liturgie voor zondag 25 november 2016, zondag voleinding.

 

Voorganger: ds. Willem Vermeulen.

Lector:           Annemiek Beukman.

Organist:       Rein Ros

Muzikale medewerking wordt verleend door Elsbeth Huffmeijer (blokfluit).

 

 

Welkom door de ouderling van dienst

 Intochtslied: gezang 377 : 1, 2, 4 + 7. (Zoals ik ben kom ik tot U)

             Votum en Groet

             Gelegenheid tot het aansteken van gedachteniskaarsen tijdens orgel- en fluitspel.

 Samenzang: gezang 730. (Heer, herinner U de namen)

 Kyrigebed

 Samenzang: gezang 283. (In de veelheid van geluiden)

 Gedicht, gelezen door Sari Dekker.

 jouw naam klinkt

vanuit de echo van gemis

helder en vol liefde

vertellend

van wat nooit verloren is

 

in donker van missen

en intens verdriet

maken we licht

en noemen je naam

vergeten doen we niet

 

jouw adem

jouw leven

verstild in de tijd

jouw naam noemen wij

met trots en tranen

voor altijd

 

we noemen je naam

vol liefde

nooit voorbij

met ons verbonden

voor altijd

ben jij

 

ons hart roept luid

al klinkt onze stem zo zacht

jouw naam, jouw kaars

verlichten

zelfs de donkerste nacht

             Aan de vooravond van advent noemen de namen van hen die zijn overleden sinds vorige advent.

 

26-11-2017

Mevr. Catharina Lobbezoo

77 jaar

02-12-2017

Mevr. Lammy van Luijk-Noordzij

75 jaar

             Responsie:    

13-01-2018

Mevr. Janna de Wit – Quist

91 jaar

21-02-2018

Dhr. Gerrit Pieter Baaubeen

92 jaar

 Responsie:     breng ons bijeen, houd ons bijeen,

bewaar alle mensen tot glorie van Uw naam.

 

05-03-2018

Mevr. Pieternella Cornelia van Duinen

80 jaar

16-04-2018

Mevr. Jannie Verwoerd-Cornet

80 jaar

             Responsie:     breng ons bijeen, houd ons bijeen,

bewaar alle mensen tot glorie van Uw naam.

 

10-05-2018

Mevr. Erika Charlotte Janvier – Huisman

91 jaar

20-05-2018

Dhr. Johannes Jacobus Hoek

84 jaar

             Responsie:     breng ons bijeen, houd ons bijeen,

bewaar alle mensen tot glorie van Uw naam.

 

30-05-2018

Dhr. Simon van den Berg

90 jaar

28-07-2018

Dhr. Johannis Cornelis Niemantsverdriet

87 jaar

             Responsie:     breng ons bijeen, houd ons bijeen,

bewaar alle mensen tot glorie van Uw naam.

 

07-08-2018

Mevr. Marlies van Beek-Dekker

38 jaar

28-08-2018

Mevr. Maria Petronella Borghouts-Sebregts

93 jaar

             Responsie:     breng ons bijeen, houd ons bijeen,

bewaar alle mensen tot glorie van Uw naam.

 

 

08-10-2018

Albert Dirk v.d. Poel

49 jaar

 

We nemen namen in gedachten van iedere niet-genoemde die wij hebben moeten loslaten.

 

             Responsie:     breng ons bijeen, houd ons bijeen,

bewaar alle mensen tot glorie van Uw naam.

 Schriftlezing: psalm 46.

 Samenzang: psalm 23.b. : 1, 2 + 5. (De Heer is mijn herder)

             Aanvang kindernevendienst

             Schriftlezing: Hebreeën 11 : 1 tm 14.

 Samenzang: gezang 727 : 1, 2 + 10. (Voor alle heil’gen)

             Schriftlezing: Johannes 15 : 9 – 17.

 Samenzang: psalm 103.c. : 1, 2 + 4. (Loof de koning, heel mijn wezen)

 Verkondiging

 Muzikaal meditatief.

 Samenzang / credo: gezang 342. (In God de vader op zijn troon)

 Inzameling tijdens orgel/fluit muziek.

 De kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

             Slotgebed

 Slotlied: gezang 725 (Gij boden rond Gods troon)

             Heenzending en zegen