Liturgie voor zondag 30 december 2018

Orde van dienst 30-12 2018     Bergen op Zoom

 Thema: Onze tijd- Gods tijd

Voorganger: ds. Corry Biemond

 

Intochtslied 826: 1, 2, 3

 Bemoediging en Groet

 Drempelgebed

 Zingen Psalm 93: 1, 2, 3 en 4

 Kyrie

 Glorialied 468:1,2,3

 Gebed opening Bijbel

Lied: Wij gaan voor even uit elkaar

 Eerste lezing, Prediker 3

 Zingen 845: 1, 2   op melodie psalm 86

 Tweede lezing 2 Petrus 3: 8, 9

 Zingen 845: 3 op melodie psalm 86  

 Derde lezing: Lucas 2: 25-35

 Zingen 159a: 1 en 2

 Verkondiging

 Orgelspel

 Zingen: Psalm 90: 1, 2 en 8

 Dankgebed/ voorbeden

 Collecte

 De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

 Slotlied 416: 1, 2 en 3

 Wegzending en zegen afgesloten met 416: 4