Liturgie voor zondag 6 januari 2019

Kerkdienst in de Ontmoetingskerk te Bergen op Zoom

Zondag 06 januari 2019 - 10.00 uur

Voorganger: ds. W. Lolkema

Motto: Mensen zoals wij: zoekers en zieners!

Lied van de Week: 499: 1,2 en 5

Lector: dhr. Wim van Sluijs

 

Welkom door de ouderling van dienst

 Aanvangslied: Lied 477: 1 en 5

 Voorbereiding

Voorganger : In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

Gemeente   : AMEN

Voorganger : Onze hulp is in de Naam van de Heer                                                                              

Allen             : die hemel en aarde gemaakt heeft.

Voorganger: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

Allen             : en doe ons weer in vrede leven.

Voorganger : AMEN.

 We ZINGEN: Psalm (Lied) 90: 1 en 8.

 Gebed

We ZINGEN: Lied 487: 1 en 2.

 Moment met de kinderen, aanvang kindernevendienst

 Eerste Schriftlezing: Jesaja 60: 1 t/m 6

We ZINGEN: Lied 506: 1 en 4.

 Tweede Schriftlezing: Matteüs 2: 1 t/m 12

We ZINGEN: Lied 476: 1 en 4.

 Uitleg en Verkondiging

Meditatief orgelspel

We ZINGEN: Lied 499 geheel.

 Collecten en orgelspel

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

 Gebeden, afgesloten met het Onze Vader

 We gaan staan en ZINGEN ons slotlied: Lied 481: 1 en 3.

 Wegzending en Zegen, driemaal gezongen AMEN                                                                                  

 Orgelspel