Liturgie voor zondag 10 februari 2019

Liturgie voor zondag 10 februari 2019.

 Voorganger: ds. Willem Vermeulen.

Lector:           Lia de Klerck.

Organist:       Wim van Kempen.

 Welkom door de ouderling van dienst

 Intochtslied psalm 138 : 1 + 4. (U loof ik Heer, met hart en ziel)

             Voorbereiding

Voorganger:   In de naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

gemeente:                   amen.

voorganger:    Onze hulp is in de naam van de Heer,

gemeente:                   die hemel en aarde gemaakt heeft.

voorganger:    Heer, vergeef ons al wat wij misdeden,

gemeente:                   en laat ons weer in vrede leven,

voorganger:    amen.

 Samenzang: psalm 8.a. (Heer onze Heer, hoe heerlijk is)

 Gebed

 Samenzang: gezang 304. (Zing van de Vader)

             Gesprekje met de kinderen en aanvang kindernevendienst

 Samenzang: we gaan voor even uit elkaar.

             Schriftlezing: Jesaja 6 : 1 – 8.

 Samenzang: gezang 985 (Heilig, heilig, heilig)

             Schriftlezing: Lucas 5 : 1 – 11.

 Samenzang: gezang 531. (Jezus die langs het water liep)

 Verkondiging

 Orgelmeditatie.

 Samenzang / credo: gezang 342. (In God de vader op zijn troon).

  Inzameling / De kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

 Samenzang: gezang 912 : 1, 2, 3 + 6. (Neem mijn leven)

             Slotgebed

 Slotlied: gezang 416. (Ga met God)

             Heenzending en zegen