Liturgie voor zondag 3 maart 2019

Welkom ouderling

 Aanvangslied: NLB 212/EGB 447

 Laten wij zingend deze dag beginnen!

geven wij stem aan onze diepe vreugde,

omdat wij dankbaar ons in God verheugen.

Zing Halleluja!

 

Der unser Leben, das er uns gegeben,

in dieser Nacht so väterlich bedecket

und aus dem Schlaf uns fröhlich auferwecket:

Lobet den Herren!

 

Het is zijn zegen / dat wij ons bewegen,

dat hart en ziel van vreugde kunnen springen,

met lijf en leden wij hem dank toezingen.

Zing Halleluja!

 

O treuer Hüter, Brunnen aller Güter,

ach lass doch ferner über unser Leben

bei Tag und Nacht dein Huld und Güte schweben.

Lobet den Herren!

 Groet

v                Im Namen Gottes,

a                der uns geschaffen hat, der uns und die ganze Welt in seinen Händen hält.

v                Im Namen des Sohnes,

a                der in unsere Welt gekommen ist, der uns mit Gott versöhnt.

v                Im Namen des Heiligen Geistes,

a                der uns mit ewigen Leben erfüllt, der uns mit allen Christen verbindet

und uns zum Frieden anstiftet, wollen wir diesen Tag beginnen.

 Bemoediging

 Lied: NLB 513/EGB 199

 Gott hat das erste Wort.

Es schuf aus Nichts die Welten

und wird allmächtig gelten

und gehn von Ort zu Ort.

 

God heeft het eerste woord.

Voor wij ter wereld kwamen,

riep Hij ons reeds bij name,

zijn roep wordt nog gehoord.

 

Gott hat das letzte Wort,

das Wort in dem Gerichte

am Ziel der Weltgeschichte,

dann an der Zeiten Bord.

 

God heeft het laatste woord.

Wat Hij van oudsher zeide,

wordt aan het eind der tijden

in heel zijn rijk gehoord.

 

Gott steht am Anbeginn,

Und er wird alles enden.

In seinen starken Händen

Liegt Ursprung, Ziel und Sinn.

 Kyriegebed

Glorialied: NLB 304/EGV 304

 Lobet den Herren, denn er ist sehr freundlich;

Es ist sehr köstlich, unsern Gott zu loben,

Sein Lob ist schön und lieblich anzuhören.

Lobet den Herren!

 

Zing van de Vader die in den beginne

De mensen schiep, de dieren en de dingen:

Hemel en aarde wil zijn naam bezingen:

Houd Hem in ere!

 

Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,

Bron van geluk voor wie Hem wil geloven:

Luister naar Hem, het woord van alzo hoge:

Houd Hem in ere!

 

Zing van de Geest, de adem van het leven,

Duurzame kracht die mensen wordt gegeven.

Waar wij ook gaan: wij hebben niets te vrezen:

Houd Hem in ere!

 

Danket dem Herren, Schöpfer aller Dinge;

Der Brunn des Lebens tut aus ihm entspringen

Gar hoch von Himmel her aus seinem Herzen.

Lobet den Herren!

 Groetwoord door de gasten namens de partnergemeente Torgau

 Vertrek van gasten en eventueel aanwezige kinderen

Gebed tot de Geest

 Lezingen uit de heilige Schrift besloten met liederen of acclamaties.

 1e lezing: Jesaja 49: 13 ‐ 18

 Epistellied: 848

 2e lezing: Matteüs 6: 24 ‐ 34

 Acclamatie: 333

 Prediking

 Muziek: (meditatief)

 Lied: 979 couplet 6, 7, 8, 9, 10, 11 en 12

Dankzegging en voorbede

Stil gebed, besloten met het Onze Vader, zo mogelijk gezongen: 369d

 Inzameling van de gaven

Hoera! De kinderen voegen weer bij ons in. 
 

Orgelspel tijdens de inzameling:

 UITTREDE

We gaan staan.

 Slotlied: 978

 Zending en zegen besloten met een gezongen ‘Amen’.
 
Muziek