Liturgie voor zondag 5 mei 2019

AKerkdienst in de Ontmoetingskerk te Bergen op Zoom

Zondag 5 mei 2019 - 10.00 uur - derde zondag van Pasen

Voorganger: ds. Wim Lolkema

Organist: dhr. Wim van Kempen

Lector: mw. Lia de Klerck

Mmv Zanggroep d’Accord, Tholen

Motto: Het kan anders!

 

De VOORBEREIDING

 Orgelspel

 Welkom door de ouderling van dienst

 We ZINGEN: Psalm 124: 1 en 4.

 Beginwoorden en Groet

Voorganger : Onze hulp is in de Naam van de Heer                                                                              

Allen             : Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Voorganger:   De Heer zij met u;

Allen             : ook met u zij de Heer. Amen.

(We gaan zitten.)

 

+ De zanggroep zingt: Alles voor Hem.

Alle macht, alle rijkdom, alle wijsheid,

alle kracht voor het Lam dat geslacht is:

alles, alles voor Hem.

Alle eer, alle glorie, alle adem voor de Heer, tot in eeuwigheid.

Amen.

Jezus is dichtbij, het leven krijgt een nieuw begin.

De strijd komt tot een eind, de leeuw van Juda overwint.

En de hele wereld zingt, alles en iedereen zingt:

Alle macht alle rijkdom enz.

 

Gebed van verootmoediging

We ZINGEN: Lied 1008: 1.

 

Woord van vergeving

+ De zanggroep zingt: Blessed be your name - Geprezen zij uw Naam.

Blessed be Your name, in the land that is plentiful;

where Your streams of abundance flow, blessed be Your name.

Blessed be Your name when I’m found in the desert place.

Though Iwalk trough the wilderness, blessed be Your name.

Refrein:

Every blessing You pour out I’ll turn back to praise.

And when the darkness closes in, Lord, still I will say:

blessed in the name of the Lord.

Blessed be your name when the sun’s shining down on me;

when the world’s all as it should be. Blessed be Your name.

 

Leefregel

We ZINGEN: Lied 632: 3.

 De DIENST van het WOORD

 + De zanggroep zingt als gebed bij de opening van de Schriften:

Ik wil komen en knielen.

Ik wil komen en knielen aan uw voeten, Heer Jezus,

in Uw nabijheid is volheid van vreugd.

Er is niemand, niets en niemand, die mij zo vervullen kan.

Ik vind mijn vreugde in U alleen, mijn Heer.

 

Moment met de kinderen

Wij ZINGEN: Wij gaan voor even uit elkaar… - en - Straks zoeken wij elkaar weer op…

aanvang kindernevendienst

 

Eerste Schriftlezing: Psalm 103: 8 t/m 11

+ De zanggroep zingt: You never let go! - U laat (ons) nooit in de steek!

Even though I walk through the valley of the shadow of death

Your perfect love is casting out fear.

And even when I’m caught in the middle of the storms of this life,

I won’t turn back, I know You are near.

And I will fear no evil, for my God is with me,

and if my God is with me, whom then shall I fear?

Oh no, You never let go, through the calm and trough the storm.

Oh no, You never let go, in ev’ry high and ev’ry low.

And I can see a light that is coming fort the heart that holds on,

a glorious light beyond all compare.

And there will be an end to these troubles,

but until that day comes, we live to know You’re here on the earth.  

 

Tweede Schriftlezing: Johannes 21: 1 t/m 14

We ZINGEN: Lied 339A.

Uitleg en Verkondiging

We ZINGEN: Lied 637: 1 en 2.

 

De DIENST van GAVEN en GEBEDEN

 collecten en orgelspel

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

 

+ De zanggroep zingt, als inleiding op de gebeden:

Psalm 23 in een bewerking van Leon van Veen en Erwin de Vos.

 

Gebeden, afgesloten met het Onze Vader

We gaan staan en ZINGEN ons slotlied: Lied 637: 3 en 4.

 Wegzending en Zegen, gezongen AMEN

We ZINGEN: Lied 708: 1 en 6 (Wilhelmus van Nassouwe.)

 Orgelspel