Liturgie voor zondag 12 mei 2019

Orde van dienst   12 mei 2019                              

Ds Sara Dondorp

 

Welkom door de ouderling van dienst

Aanvangslied: Psalm 100: 1 & 2

 

In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

AMEN

Onze hulp is in de Naam van de Heer

DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

EN DOE ONS WEER IN VREDE LEVEN

Amen

 Zingen: Psalm 100: 3 & 4

 Gebed om ontferming

Glorialied: 657: 1 & 4 Zolang wij ademhalen

 Kinderen: Wij gaan voor even uit elkaar

 Gebed van de zondag

Inleiding op de lezing

Eerste Schriftlezing: Jakobus 1:16-21

Zingen: 304: 1 t/m 3 Zing van de Vader

Tweede Schriftlezing: Johannes 16,5-15

Zingen: 654: 1, 5 & 6 Zing nu de Heer, stem allen in

 Overdenking

Meditatief orgelspel

Zingen: 691: 1 t/m 3 De Geest van God waait als een wind

 Toelichting bij de collecte

Collecten en orgelspel De kinderen komen terug

Gebeden Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Slotlied: 650 1 t/m 4 & 7 De aarde is vervuld

Zegen