Liturgie voor zondag 19 mei 2019

Liturgie voor zondag Cantate, de vuierde zondag na pasen, zondag 19 mei 2019.

 Deze dienst is een viering van Woord en Tafel.

 Voorganger:             ds. Willem Vermeulen.

Lector:                       Imke Greiner.

Organist:                   Louis Sauter.

 Welkom door de ouderling van dienst

 Intochtslied gezang 971. (Zing een nieuw lied)

             Voorbereiding

 Voorganger:   In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

gemeente:                   amen.

voorganger:    Onze hulp is in de naam van de Heer,

gemeente:                   die hemel en aarde gemaakt heeft.

voorganger:    Heer, vergeef ons al wat wij misdeden,

gemeente:                   en laat ons weer in vrede leven,

voorganger:    amen.

 Samenzang gezang 654 : 1, 2, 4 + 6. (Zing nu de Heer, stem allen in)

 Gebed

 Samenzang: gezang 304. (Zing van de vader)

             Gesprekje met de kinderen en aanvang kindernevendienst

 Samenzang tijdens het aansteken van de kaars: wij gaan voor even uit elkaar.

             Schriftlezing: deuteronomium 6 : 1 – 9.

 Samenzang: psalm 98 : 1 + 3. (Zingt een nieuw lied)

             Schriftlezing: Johannes 13 : 31 – 35.

 Samenzang: gezang 655. (Zing voor de Heer een nieuw gezang)

 Verkondiging

 Samenzang / credo: Gezang 342. (In God de Vader op zijn troon)

 Inzameling

 De kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

             Nodiging tot de tafelviering

 Samenzang gezang 395 : 2, 3 + 4. (Op die avond van het paasfeest)

             Tafelgebed

 Samenzang: gezang 405 : 1 + 3. (Heilig, heilig, heilig!)

             Vervolg tafelgebed

 Ronddeling tijdens orgel / pianospel.

             Slotgebed.

 Slotlied: psalm 146 : 1 + 3. (Zing, mijn ziel, voor God uw Here)

             Heenzending en zegen