Liturgie voor zondag 7 juli 2019

Liturgie voor zondag 7 juli 2019.

Voorganger: ds. Willem Vermeulen.

Lector: Ellie Groeneveld.

Organist: Johan Heuseveldt.

 

Welkom door de ouderling van dienst

Intochtslied: Gezang 280 : 1, 4 + 7. (De vreugde voert ons naar dit huis)

begroeting

Voorganger: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

gemeente: amen.

voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer,

gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft.

voorganger: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden,

gemeente: en laat ons weer in vrede leven,

voorganger: amen.

Samenzang: psalm 84 : 1 + 3. (Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer)

Kyriegebed

Samenzang / gloria: Gezang 705 : 1, 2 + 4. (Ere zij aan God de vader)

Schriftlezing: Jesaja 66 : 10 – 14.

Samenzang: psalm 87. (Op Sions berg sticht God zijn Heil’ge stede)

Schriftlezing: Lucas 10 : 1 – 11.

Samenzang: gezang 317. (Grote God, gij hebt het zwijgen …)

Verkondiging

Orgelmeditatief.

Samenzang/ credo: gezang 342 (In God de vader op zijn troon)

Mededeling vanuit de diakonie door Alison: i.v.m. de collecte voor binnenlands diakonaat en voor Vakantiepret voor Kinderen in Armoede.

Inzameling

Slotgebed

Slotlied: gezang 968 : 1, 2 + 5. (De ware kerk des Heren)

Heenzending en zegen