Liturgie voor zondag 8 september 2019

                                                                                  Kerkdienst in de Ontmoetingskerk te Bergen op Zoom

Zondag 08 september 2019 10.00 uur

Lector: mw. Helma van Balen

Organist: dhr. Johan Heuseveldt

Voorganger: ds. W. Lolkema

Motto: www.nieuwekoningvoorisrael.nl

 

 

Welkom door de ouderling van dienst

 

Aanvangslied: Het liedvan het Brandend Braambos…(Fokkelien Oosterwijk)

verzen 1,2,4 en 5 (Mel. Gezang 470 uit het Liedboek voor de Kerken. )

Hoe ver wij ook gaan, voorbij onze pijn,

zo sterk als wij staan, zo klein als wij zijn,

God, waar wij U zoeken en waar U ons vond,

daar staan onze voeten op heilige grond.

 

Vuur dat niet verteert, vlam die ons verdraagt,

Uzelf, lieve Heer, God die naar ons vraagt.

Waar U ons komt roepen, waar U zo bestond,

daar staan onze voeten op heilige grond.

 

Het licht van uw stem, in vonken gehoord,

het richt ons door klemmend donker steeds voort.

Waar U onze weg naar een nieuw leven vond,

daar staan onze voeten op heilige grond.

 

Wees ons dan nabij, trouwhartig en echt,

wees wat ons geloof vanouds van U zegt.

Waar wij U ontmoeten als een oud verbond,

daar gaan onze voeten op veilige grond.

 Voorbereiding

Voorganger : In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

Gemeente : AMEN

Voorganger : Onze hulp is in de Naam van de Heer

Allen : die hemel en aarde gemaakt heeft.

Voorganger: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

Allen : en doe ons weer in vrede leven.

Voorganger : AMEN.

We ZINGEN: Psalm 89: 1 en 2.

Gebed

We ZINGEN: Psalm 89: 3 en 8.

Moment met de kinderen, aanvang kindernevendienst

We ZINGEN:

Wij gaan voor even uit elkaar – en – Straks zoeken wij elkaar weer op.

Eerste Schriftlezing: 1 Samuël 16: 1 t/m 13

We ZINGEN: Gezang 990: 1,2,3 en 6.

Tweede Schriftlezing: Filippenzen 2: 4 t/m 11

We ZINGEN: Gezang 150A: 1,2 en 4.

Uitleg en Verkondiging

Meditatief orgelspel

Aankondiging collecten

Collecten en orgelspel

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

We ZINGEN drie keer: Gezang 681.

Tekst:

Kom tot ons, o Heil’ge Geest.

Ontsteek in ons het vuur van uw liefde.

Kom tot ons, o Heil’ge Geest.

Kom tot ons, o Heil’ge Geest.

Gebeden, afgesloten met het Onze Vader


We gaan staan en ZINGEN ons slotlied: Gezang 422 geheel.

Wegzending en Zegen, driemaal gezongen AMEN

Orgelspel

 

29.08.2019 - w.lolkema.