Liturgie voor zondag 29 september 2019

Kerkdienst in de Ontmoetingskerk te Bergen op Zoom

Zondag 29 september 2019 10.00 uur: TORGAU-zondag

Lector: mw. Lia de Klerck

Organist: dhr. Louis Sauter

Voorganger: ds. W. Lolkema

Motto: Met open ogen, open oren…!

 

 

Welkom door de ouderling van dienst

Aanvangslied: Psalm 146: 1 en 4

 Voorbereiding

Voorganger : In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

Gemeente : AMEN

Voorganger : Onze hulp is in de Naam van de Heer

Allen : die hemel en aarde gemaakt heeft.

Voorganger: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

Allen : en doe ons weer in vrede leven.

Voorganger : AMEN.

We ZINGEN: Gezang 212: 1,2 en 4.

In plaats van vers 2 kunt u ook in het DUITS zingen:

Der unser Leben, das er uns gegeben,

in dieser Nacht so väterlich bedecket

und aus dem Schlaf uns fröhlich auferwecket.

Lobe den Herren!

Gebed

We ZINGEN: Gezang 413: 1 en 2.

In plaats van vers 1 kunt u ook in het DUITS zingen:

Grosser Gott, wir loben dich.

Herr, wir preisen deine Stärke.

Vor dir neigt die Erde sich

und bewundert deine Werke.

Wie du warst voor aller Zeit,

so bleibst du in Ewigkeit.

Moment met de kinderen, aanvang kindernevendienst

We ZINGEN:

Wij gaan voor even uit elkaar – en – Straks zoeken wij elkaar weer op.

Eerste Schriftlezing: Jesaja 58: 6 t/m 12

We ZINGEN: Gezang 823: 1 en 4.

Tweede Schriftlezing: Lucas 16: 19 t/m 31

We ZINGEN: Gezang 335, twee keer.

LOUIS: wil je dit lied ajb één keer voorspelen?

Uitleg en Verkondiging

Meditatief orgelspel

Aankondiging collecten

Collecten en orgelspel

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

Gebeden, afgesloten met het Onze Vader


We gaan staan en ZINGEN ons slotlied: Gezang 146-C: 1,5 en 7.

Wegzending en Zegen, driemaal gezongen AMEN

Orgelspel

 

24.09.2019 - w.lolkema.