Liturgie voor zondag 13 oktober 2019

Liturgie voor de werelddiakonaats zondag 13 oktober 2019.

Tijdens deze dienst mogen we het teken van de doop geven aan

MARLEY VESPER BECHT,

Geb. 16 juli 2019.

Voorganger: ds. Willem Vermeulen.

Lector: Charlotte Verbraak.

Organist: Wim van Kempen.

 

Welkom door de (ouderling) ZWO-diaken van dienst !

Intochtslied: gezang 841 : 1 + 2 (Wat zijn de goede vruchten)

Votum en Groet

Samenzang: gezang 304 (Zing van de vader)

Inleiding op de doopbediening

Gedicht, gelezen door Sara Becht – den Haan.

Gebed

Samenzang: gezang 347 : 1 + 2. (Here Jezus, wij zijn nu)

Gedicht door / namens de doopouders.

Doopvragen

Doopbediening aan Marley Vesper Becht (16-7-2019)

Samenzang: gezang 348 : 1, 7 + 9. (Heer van uw kerk)

Aansteken doopkaars.

Gesprekje met de kinderen bij de harp van David.

Zingen tijdens het aansteken van de kindernevendienst kaars:

we gaan voor even uit elkaar.

Schriftlezing: psalm 113.

Samenzang: psalm 113. (Prijs, halleluja, prijs de Heer)

Schriftlezing: Lucas 17 : 11 – 19.

Samenzang: gezang 848 (Al wat een mens te kennen zoekt)

Gedicht, gelezen door diaken Kees de Klerck.

Samenzang: gezang 969. (In Christus is noch west noch oost).

Verkondiging

Samenzang / credo: gezang 342 (In God de vader op zijn troon)

Toelichting op de inzameling voor Zuid Sudan door diaken Marlies Blesgraaf.

Inzameling

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

Voorbede (door diaken Alison Jolley)

Slotlied: gezang 675. (Geest van hierboven)

Heenzending en zegen

Na de dienst bent U welkom om de doopouders en elkaar te ontmoeten.

De ZWO-commissie verkoopt cakes/koekjes ter ondersteuning van de collecte voor Zuid Sudan.

Er wordt een powerpoint getoond

Vervolgens is er voor geinteresseerden de gelegenheid om nas te praten tijdens een eenvoudige lunch. “een goed gesprek”over “een goed verhaal”.