Koor Toonkunst

Het toonkunstkoor is een klassiek gemengd koor, vroeger vooral bekend van de Johannes Passion van J.S. Bach. Het huidige repertoire bevat o.m. missen, cantates, koralen, koorliederen uit de stijlperiodes Renaissance, Barok, Romantiek en 20e eeuw, waarbij relatief on-bekend werk niet geschuwd wordt.
Minstens 3 keer per jaar een concert (voorjaar, najaar en Kerst), regelmatig in samenwerking met een ander koor, afwisselend met piano-, orgel-, koper- of sym-fonieorkestbegeleiding en soms met solisten.

 

 

Meer informatie over het Toonkunstkoor kunt u vinden op de website, Toonkunstkoor Bergen op Zoom

 

alt